Till innehållet

Nybyggnation av strandfotbollsplan på fastigheten Sandhem 3:1 i Trollhättans Stad

Projektet drivs av: Trollhättans Fotbollsklubb

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att anlägga två strandfotbollsplaner bredvid en naturgräsplan. Området kring planerna blir tillgänglighetsanpassade så att alla kan vara engagerade kring strandfotbollsplanen. På strandfotbollsplanen ska både organiserad och spontanidrott möjliggöras för ungdomar.

Beviljat belopp

1 869 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2024.

Beviljat belopp

1 869 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2024.

Kontakt

E-post
Ort
Trollhättan

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-06-26.