Till innehållet

Nybyggnation av Studio för golf

Projektet drivs av: Eslövs Golfklubb

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att bygga en studio som gör det möjligt för klubbens juniorer att spela och träna golf året runt.

Verksamheten kommer bestå av organiserad och spontan träning. Låneutrustning ska finnas.

Beviljat belopp

2 110 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2021.

Beviljat belopp

2 110 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2021.

Kontakt

Ort
Eslöv
Sidan uppdaterades 2022-01-19.