Till innehållet

Nybyggnation av träningslokal med omgivning på fastigheten Norrbo 1:2 i Söderköping kommun

Projektet drivs av: Norrköping Söderköping Golfklubb

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att anlägga en träningshall/golfstudio på Hylinge Golfbana i Söderköpings kommun. Föreningen ska också tillgänglighetsanpassa delar av fastigheten. Huvudmålgruppen är befintliga och nya juniorer och målgruppen äldre. Det kommer bli golfträning året runt.

Beviljat belopp

1 972 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2024.

Beviljat belopp

1 972 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2024.

Kontakt

Ort
Norrköping

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-06-26.