Till innehållet

Nybyggnation av Utegym på fastigheten Västra Hallen 1:86

Projektet drivs av: Belganet-Hallabro IF

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att bygga ett utegym, främst för målgruppen barn och unga.

I anslutning till området där utegymmet planeras att byggas finns också en boulebana. På boulebanan spelar mest äldre personer som också får möjlighet att använda utegymmet.

Beviljat belopp

302 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2023.

Beviljat belopp

302 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2023.

Kontakt

Ort
Hallabro

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-10-05.