Till innehållet

Nybyggnation av utegym på fastigheten Vikarbyn 11:10 i Rättviks kommun

Projektet drivs av: Vikarby IK

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är bygga ett utegym med särskilt fokus för målgruppen äldre. Verksamheten ska vara spontan men där föreningen skapar tillfällen för målgruppen äldre att lära sig att upprätthålla en aktiv och hälsosam livsstil.

Beviljat belopp

522 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2024.

Beviljat belopp

522 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2024.

Kontakt

Ort
Vikarbyn
Sidan uppdaterades 2024-05-02.