Till innehållet

Nybyggnation av utegym samt boulebanor på fastigheten Hallaryd 4:1

Projektet drivs av: Hallaryds Sockenråd

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att anlägga ett aktivitetsområde i Hallaryd som passar såväl unga som äldre.

Planen är att bygga ett utegym samt att anlägga boulebanor. Projektet är ett samarbete mellan flera ideella föreningar i bygden. Till största del kommer verksamheten ske spontant men viss organiserad verksamhet kommer att ske under sommarhalvåret.

Beviljat belopp

1 239 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2023.

Beviljat belopp

1 239 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2023.

Kontakt

Ort
Hallaryd

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-10-05.