Till innehållet

Nybyggnation av utomhusplan (multicourt) på fastigheten Dannike 1:92 i Borås kommun

Projektet drivs av: Dannike Idrottsklubb

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att anlägga en utomhusplan (multicourt) med basketkorgar och mål. Ytan kommer vara en spontanidrottsplats. Föreningen planerar även aktiviteter och prova-på-verksamheter för barn och ungdomar.

Beviljat belopp

261 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2023.

Beviljat belopp

261 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2023.

Kontakt

Ort
Dannike
Sidan uppdaterades 2023-12-18.