Till innehållet

Nybyggnation Ulvhälls hällar

Projektet drivs av: Nordiska Konstförbundet - Svenska sektionen

Beskrivning av projektet

Nordiska konstförbundet planerar att anlägga en promenadslinga med samtida konstutställningar som de ska kalla Uvhälls Hällar i Strängnäs. Den anlagda slingan ska vara fullt framkomlig för personer med funktionsnedsättning.

Nordiska konstförbundet planerar att anlägga en promenadslinga med samtida konstutställningar som de ska kalla Uvhälls Hällar i Strängnäs. Verksamhet kommer att bedrivas i samarbete med en rad lokala organisationer samt kommunen. Det som kommer att upplevas längs med promenadslingan kommer att tas fram gemensamt av konstnärer samt barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Idag saknas samtida konstverksamheter i Strängnäs sedan Grafikens Hus lämnat kommunen, därför ses den planerade kulturslingan som något efterfrågat av både kommunen och samarbetsorganisationerna. Vad som ska ställa ut och hur kommer att arbetas fram tillsammans med målgrupperna i olika arbetsgrupper och varieras. Den anlagda slingan ska vara fullt framkomlig för personer med funktionsnedsättning. Bidrag söks för slingan samt toalett. Prioriterat område: Kultur och Delaktighet.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2016.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2016.

Kontakt

E-post
Ort
Johanneshov

Liknande projekt

  • Trots allt!

    Projektet ska ta fram fysiska och digitala interaktiva plattformar där familjer med barn och ungdomar med trotsproblematik och neuropsykiatriska…

  • Mini-rede

    Mini-REDE. Djurinriktat värdegrundsmaterial för förskolan. Ett långsiktigt djurskyddsprojekt med syftet att stärka barnens empati så väl gentemot…

  • Anläggande av belyst konstgräsplan och utegym i Västervik

    Syftet med projektet är att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet genom att bygga en belyst 11-manna konstgräsplan och ett barn- och…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.