Till innehållet

Nyfiken - sex och relationer för unga nyanlända

Projektet drevs av: Riksförbundet för Sexuell Upplysning RFSU Stockholm

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att förbättra unga nyanländas sexuella hälsa och kunskap om sina sexuella rättigheter.

Målet är att målgruppen (15-25 år) ska ha ökad kunskap samt reflekterat och fått en djupare förståelse kring normer kopplat till sexualitet och relationer. Detta ska ske över landet genom workshops och samtalsträffar med målgruppen utifrån de beprövade metoder som används inom RFSU, vilka kommer att anpassas och utvärderas kontinuerligt efter målgruppens behov. Vidare ska man utbilda personal som möter målgruppen till exempel på HVB-hem, ungdomsmottagningar och fritidsgårdar. Efter projektets slut ska metoden integreras i RFSU:s reguljära verksamhet.

Efter projektet

Totalt har över 1 400 personer ur den primära målgruppen deltagit på sexualupplysningspass på lättare svenska, eller som referenspersoner, och därmed fått information om sexualitet och reflekterat över normer kopplat till sexualitet. Över 800 personer ur de sekundära målgrupperna – personal och andra som möter den primära målgruppen – har genomgått en processinriktad utbildning, eller deltagit på konferensen som projektet ordnade. Under projektets gång har även 75 RFSU-informatörer utbildats i att hålla sexualupplysningspass med den primära målgruppen.

Den fortsatta verksamheten med sexualundervisningspass för nyanlända ungdomar integreras i RFSU:s ordinarie verksamhet, som till största delen finansieras av Folkhälsomyndigheten men även av andra aktörer. Samarbeten som byggts upp lokalt och nationellt kommer att fortsätta.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2017 och avslutades i december 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2017 och avslutades i december 2019.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Reality Check (tidigare Porr Exposé)

    Projektets övergripande syfte är att förebygga mäns våld mot kvinnor och sexuell ohälsa bland ungdomar.

  • Gemaket (tidigare Systerskap)

    Syftet med projekt Systerskap är att stärka nyanlända tjejer och unga kvinnor genom att öka deras delaktighet, skapa mötesplatser samt möjliggöra…

  • Killars röster om heder

    Projektet ska utveckla en nationell webbplats med olika stödinsatser för killar med hedersproblematik.

Sidan uppdaterades 2021-03-30.