Till innehållet

Nygammal på nätet (Ålder är inget hinder)

Projektet drivs av: Funktionsrätt i Jönköpings län

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att minska det digitala utanförskapet, underlätta vardagen och öka delaktigheten för äldre personer med neuropsykiatriska, fysiska och medicinska funktionsnedsättningar.

Projektet ska erbjuda målgruppen kunskaper i hur man hanterar betalningar och transaktioner via internet samt hur man gör beställningar och bokningar av vårdtjänster och mediciner etc. De aktiviteter, metoder och tillvägagångssätt som utvecklas under projekttiden och visar sig fungera ska drivas vidare som en del av Funktionsrätt Jönköpings reguljära verksamhet efter projekttiden.
Med detta tilläggsbeslut kommer Funktionsrätt Jönköping att kunna säkerställa att man har personalresurser för att kunna genomföra projektet på ett tillfredsställande sätt.

Beviljat belopp

1 578 205 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i september 2022.

Beviljat belopp

1 578 205 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i september 2022.

Kontakt

Ort
Jönköping

Liknande projekt

  • Min Säkerhet

    Projektet skapar en målgruppsanpassad säkerhetsutbildning med tillhörande studiematerial och en säkerhetsapp för målgruppen personer med…

  • Mitt liv, mina ord

    Projektet ska utveckla strategier och metoder som ska ge ungdomar och vuxna som använder högteknologisk Alternativ och Kompletterande Kommunikation…

  • Lära språk med bilder

    Projektet ska ge barn och unga med dyslexi lust och självförtroende i sitt lärande.

Sidan uppdaterades 2020-06-10.