Till innehållet

Nygammal på nätet (Ålder är inget hinder)

Projektet drivs av: Funktionsrätt i Jönköpings län

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att minska det digitala utanförskapet, underlätta vardagen och öka delaktigheten för äldre personer med neuropsykiatriska, fysiska och medicinska funktionsnedsättningar.

Projektet ska erbjuda målgruppen kunskaper i hur man hanterar betalningar och transaktioner via internet samt hur man gör beställningar och bokningar av vårdtjänster och mediciner etc. De aktiviteter, metoder och tillvägagångssätt som utvecklas under projekttiden och visar sig fungera ska drivas vidare som en del av Funktionsrätt Jönköpings reguljära verksamhet efter projekttiden.
Med detta tilläggsbeslut kommer Funktionsrätt Jönköping att kunna säkerställa att man har personalresurser för att kunna genomföra projektet på ett tillfredsställande sätt.

Beviljat belopp

1 578 205 kronor

Projektets tidstatus

89%

Projektet startade i september 2019 och avslutas i september 2022.

Beviljat belopp

1 578 205 kronor

Projektets tidstatus

89%

Projektet startade i september 2019 och avslutas i september 2022.

Kontakt

Ort
Jönköping
Sidan uppdaterades 2020-06-10.