Till innehållet

Odling för alla

Projektet drivs av: ABF Malmö

Beskrivning av projektet

Projektet ska bygga upp en terapeutisk odlingsträdgård med kontinuerliga odlings- och andra hälsofrämjande aktiviteter för barn, ungdomar och unga vuxna som lider av psykisk ohälsa till följd av krig, flykt och liv i exil.

ABF Malmö ska under en treårig period bygga upp en terapeutisk odlingsträdgård med kontinuerliga odlings- och andra hälsofrämjande aktiviteter. Projektet riktar sig till barn, ungdomar och unga vuxna som lider av psykisk ohälsa till följd av krig, flykt och liv i exil.

Målet är att skapa en plats som är trygg och som stärker deltagarna och bidrar till förbättrat psykiskt mående.

Efter projektets slut ska verksamheten leva vidare med en öppen trädgård där deltagare och samarbetspartners kan fortsätta odla.

Projektet genomförs i nära samarbete med Svenska kyrkan Fosie och Röda Korsets Behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade flyktingar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2019 och avslutades i februari 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2019 och avslutades i februari 2022.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Säg det – sen gör det

    Projektet ska skapa ett forum och metoder för att normalisera känslor genom att prata och skapa kring känslor och vänder sig till unga och vuxna…

  • Delta tillsammans

    Projektet syftar till att motverka och förebygga psykisk ohälsa och stress hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

  • Hälsocoachning - För mig, av mig

    Choice ska utveckla en metod där elever i gymnasiet och på grundskolans senare del erbjuds coachande stöd om stress och psykisk hälsa.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.