Till innehållet

Odling för alla

Projektet drivs av: ABF Malmö

Beskrivning av projektet

Projektet ska bygga upp en terapeutisk odlingsträdgård med kontinuerliga odlings- och andra hälsofrämjande aktiviteter för barn, ungdomar och unga vuxna som lider av psykisk ohälsa till följd av krig, flykt och liv i exil.

ABF Malmö ska under en treårig period bygga upp en terapeutisk odlingsträdgård med kontinuerliga odlings- och andra hälsofrämjande aktiviteter. Projektet riktar sig till barn, ungdomar och unga vuxna som lider av psykisk ohälsa till följd av krig, flykt och liv i exil.

Målet är att skapa en plats som är trygg och som stärker deltagarna och bidrar till förbättrat psykiskt mående.

Efter projektets slut ska verksamheten leva vidare med en öppen trädgård där deltagare och samarbetspartners kan fortsätta odla.

Projektet genomförs i nära samarbete med Svenska kyrkan Fosie och Röda Korsets Behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade flyktingar.

Efter projektet

En terapeutisk odlingsträdgård med kontinuerliga aktiviteter har skapats. Nätverk mellan deltagare och samarbetspartners har lagt en bra grund för fortsättning av projektet.

Deltagare har under projektet fått ta del av socialt stöd. Tillsammans har de tagit fram en odlingshandbok med texter om odlande och erfarenheter av odlande från sitt hemland samt personliga texter om hur det var att komma till Sverige. Deltagare har fått en ökad kunskap i ekologiskodling, rättigheter samt förbättrad psykisk hälsa.

Verksamheten lever vidare med stöd av Fosie Kyrka tillsammans med deltagare som vill fortsätta att ta hand om trädgården. Det kommer att finnas stående tider under veckorna samt en helg i månaden. Några tillfällen kommer vara introduktionstillfällen för nya deltagare. Odlingsboken sprids genom ABF samt samarbetsorganisationer.

Odlingshandboken

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2019 och avslutades i juni 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2019 och avslutades i juni 2022.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Säg det – sen gör det

    Projektet ska skapa ett forum och metoder för att normalisera känslor genom att prata och skapa kring känslor och vänder sig till unga och vuxna…

  • Välmående i vardagen

    Tillsammans med barn och unga ska projektet testa och utveckla kunskaper i andningsbaserad välmåendeträning.

  • FIPOH - Flerspråkig information om psykisk ohälsa

    Projektet syftar till att förbättra den psykiska hälsan bland barn och ungdomar med erfarenhet av flykt, och därmed bredda möjligheterna till en…

Sidan uppdaterades 2023-03-08.