Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Ögonblick att minnas - film för levande samtal

Projektet drivs av: Mantaray Impact (tidigare Mobila Dokumentärredaktionen)

Beskrivning av projektet

Genom att producera korta filmer som väcker minnen till liv och som underlättar samtal med anhöriga och personal vill projektet bidra till en ökad livskvalitet och en mer personcentrerad vård och omsorg för personer med demenssjukdom.

Ögonblick att minnas - film för levande samtal (tidigare Liv i Minnena) vänder sig till personer med demenssjukdom, deras anhöriga och personal. Filmerna ska väcka det aktiva jaget och skapa en känsla av trygghet och närvaro i nuet. Med ett samtalsunderlag får anhöriga och personal verktyg att bekräfta och följa med i minnena. Det ger demenssjuka, anhöriga och personal närmare kontakt och upplevelser på mer lika villkor. Arbetsgrupper som består av personer med demenssjukdomar i olika stadier ska ta fram filmidéer som påminner om den friska tiden i livet. Utifrån idéerna ska projektet producera 30 kortfilmer. Till varje film ska det finnas samtalshandledningar och utbildning i hur filmerna kan användas. Projektet ska bedrivas i samarbete med Demensförbundet, Ersta Diakoni och Film Stockholm. Efter projektets slut ska filmpaketen fortsätta att spridas genom samarbetsorganisationerna.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2021-03-19.