Till innehållet

Ögonblick att minnas - film för levande samtal

Projektet drevs av: Mantaray Impact (tidigare Mobila Dokumentärredaktionen)

Beskrivning av projektet

Genom att producera korta filmer som väcker minnen till liv och som underlättar samtal med anhöriga och personal vill projektet bidra till en ökad livskvalitet och en mer personcentrerad vård och omsorg för personer med demenssjukdom.

"Ögonblick att minnas - film för levande samtal" (tidigare "Liv i Minnena") vänder sig till personer med demenssjukdom, deras anhöriga och personal. Filmerna ska väcka det aktiva jaget och skapa en känsla av trygghet och närvaro i nuet. Med ett samtalsunderlag får anhöriga och personal verktyg att bekräfta och följa med i minnena. Det ger demenssjuka, anhöriga och personal närmare kontakt och upplevelser på mer lika villkor. Arbetsgrupper som består av personer med demenssjukdomar i olika stadier ska ta fram filmidéer som påminner om den friska tiden i livet. Utifrån idéerna ska projektet producera 30 kortfilmer. Till varje film ska det finnas samtalshandledningar och utbildning i hur filmerna kan användas. Projektet ska bedrivas i samarbete med Demensförbundet, Ersta Diakoni och Film Stockholm. Efter projektets slut ska filmpaketen fortsätta att spridas genom samarbetsorganisationerna.

Efter projektet

Projektet har producerad ett samtalsmaterial som riktar sig till äldre personer med demenssjukdom. Materialet innehåller 25 korta filmer med handledningar för det efterföljande samtalet. Filmerna är speciellt producerade för gruppen både till form och innehåll.

Syftet med att använda film och samtal är att det väcker minnen, att det ger möjlighet att minnas och berätta för andra om det som kommer upp, något som alla mår bra av. Personal eller anhörig kan se filmen tillsammans med personer med kognitiv nedsättning och därefter ha ett gemensamt samtal. Det ger möjlighet för personen som har demens att själv få berätta och i stunden få vara den som vet och kan.

Mantarey Impact fortsätter sprida materialet efter projektets slut. Allt material finns tillgängligt på Mantaray Impacts webbsida.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Bra mat för alla

    Astma- och Allergiförbundet ska starta och utveckla ett nationellt center i syfte att påverka myndigheter och företag att bli bättre på att möta och…

  • KRIS Livsstilskoordinator

    Projektet syftar till att skapa en ettårig folkhögskoleutbildning som kan leda till arbetsmöjligheter för personer med bakgrund av missbruk,…

  • En webbutbildning om kommunikation och demens

    Projektet ska öka kunskapen om kommunikativa begränsningar hos personer med demens och hur dessa kan bemötas genom att ta fram en avgiftsfri…

Sidan uppdaterades 2021-12-21.