Till innehållet

Olika Avtryck

Projektet drevs av: Ingesunds folkhögskola

Beskrivning av projektet

Projektet vill utveckla nya möjligheter till kreativt skapande för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

Projektet vill utveckla nya möjligheter till kreativt skapande för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2012 och avslutades i december 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2012 och avslutades i december 2015.

Liknande projekt

  • Miriam, Svenska kyrkans kvinnocenter i Arvika

    Miriam, Svenska kyrkans kvinnocenter i Arvika är ett stödjande och stärkande projekt för unga kvinnor mellan 13-26 år.

  • Solidariskt entreprenörskap

    Föreningen Civilisationen ska tillsammans med unga upp till 25 år, som varken arbetar eller studerar, testa och utveckla en metod för socialt…

  • Nybyggnation av pumptrackbana

    Syftet med projektet är att utveckla och förbättra möjligheterna till fysisk aktivitet för barn och ungdomar i Jössefors.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.