Till innehållet

Om- och nybyggnation av lägergård i Höör kommun

Projektet drevs av: KFUK-KFUM Region Skåne-Blekinge

Beskrivning av projektet

KFUK-KFUM Region Skåne-Blekinge vill utveckla lägergården Hallaskog utanför Höör till att bli ett center för aktiviteter och social sammanhållning för barn, unga och personer med funktionsnedsättning.

Genom ett samarbete med lokala och regionala föreningar, verksamheter och företag vill KFUK-KFUM Region Skåne-Blekinge utveckla lägergården Hallaskog utanför Höör, till att bli ett center för aktiviteter och social sammanhållning för barn, unga och personer med funktionsnedsättning. På gården har läger, kurser och aktiviteter bedrivits i flera decennier, men på grund av att lokalerna inte är tillgänglighetsanpassade har verksamheten inte varit öppen för alla. Lägergårdens hundraåriga huvudbyggnad ska nu tillgänglighetsanpassas och en ny lokal för övernattning och aktiviteter ska byggas, vilket möjliggör både ny verksamhet och en bredare målgrupp. KFUM ska aktivt rikta sig till personer med funktionsnedsättning via sina egna lokala föreningar, funktionshinderorganisationer, kommuner och assistansbolag. Den traditionella lägerverksamheten ska utvecklas med nya tematiska upplevelseläger, möten, workshops och aktiviteter kopplat till exempelvis natur, äventyrspedagogik och trädgårdsodling.

Efter projektet

Byggnationen är genomförd. Föreningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer att återgå till normal verksamhet så fort detta tillåts.

(Innan pandemin bröt ut hann verksamheten marknadsföras och komma igång med läger för olika typer av föreningar inom och utanför KFUM:s regi. Bara första året var lägergården bokad för 115 läger. Exempelvis av KFUM:s medlemsorganisationer, idrottsföreningar, funktionshindersorganisationer, kommunala verksamheter (ex LSS, integration, ensamkommande, omsorg). Under det första pandemiåret har verksamheten fått ställa om. Nu kan man boka dagläger för att nyttja området och kök).

Beviljat belopp

3 997 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2016.

Beviljat belopp

3 997 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2016.

Kontakt

Ort
Höör

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-05-14.