Till innehållet

Om- och tillbyggnation av omklädningsrum samt tillgänglighetsanpassning på fastigheten Forse 1:277 i Sollefteå kommun

Projektet drivs av: Sollefteå Golfklubb

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning och medlemmar med åldersrelaterade rörelsenedsättningar. Föreningen planerar att stenbelägga gångvägar till övningsområde och utslagsplatser, bygga ett tillgänglighetsanpassat omklädningsrum samt installera en RWC i ett annat, befintligt omklädningsrum. Samverkan sker med parasportförening, idrottsförbund och kommunen.

Beviljat belopp

3 243 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2024.

Beviljat belopp

3 243 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2024.

Kontakt

Ort
Långsele

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-06-26.