Till innehållet

Om- och tillbyggnation av skyttehall på Södra Rottne i Växjö kommun

Projektet drevs av: Söraby Skytteförening

Beskrivning av projektet

För att kunna utveckla verksamheten med nya former av skytte bygger vi om och tillgänglighetsanpassar Sörabyhallen.    

Söraby skytteförening har sin verksamhet i Rottne, utan för Växjö. Vår förening har en lång tradition av barn- och ungdomsverksamhet främst inom luftgevärsskytte. Under de senaste åren har vi upplevt det svårare aktivera ungdomarna på orten. Vi ser även att det finns ett intresse av våra redan aktiva skyttar att prova andra typer av skytte. Därför har föreningen nu beslutat att satsa på att utveckla vår verksamhet med nya typer av skytte, främst pistolskytte och ställningsskytte. För att detta ska bli verklighet krävs en tillbyggnad och en tillgänglighetsanpassning av vår befintliga lokal.

Skytte är en sport för alla där hela familjen kan vara aktiv på samma villkor, även personer med funktionsnedsättning. Vi vill skapa en naturlig samlingsplats på orten där fler barn- och ungdomar ska kunna verka och utvecklas i vår förening i en form av luftskytte som passar de själva bäst. För att nå detta mål krävs en ny lokal med bättre tillgänglighet.

Ombyggnationen är i full gång och lokalen beräknas vara klar i början av 2015. Våra nya luftskyttegrenar beräknas komma igång så fort lokalen är klar. 

Idéen till projektet kommer från våra aktiva ungdomar som också finns representerade på alla möten om byggnationen. Tillsammans utformar vi vår nya lokal och vårt nya skytte. 

Söraby skytteförening har sedan flera år ett samarbete med ortens skola, där elever får komma och prova på luftgevärsskytte vid olika tillfällen.  Vi har även samarbeten med Smålands handikappsförbund, samt andra föreningar och företag på orten. 

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2014.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2014.

Kontakt

Ort
Rottne

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.