Till innehållet

Om- och tillbyggnation på fastigheten Haninge Bygdegården 1:1 i Haninge kommun

Projektet drivs av: Muskö Bygdegård Ek. för.

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att utveckla verksamheten på Muskö Bygdegård genom att göra om- och tillbyggnation som möjliggör verksamhet året runt och ge föreningarna på Muskö en gemensam samlingslokal.

Målgrupperna är barn, unga äldre personer samt personer med funktionsnedsättning. Dessutom kommer ett mindre gym att byggas som sker i samarbete med Muskö IF. Idag finns ingen tillgänglighetsanpassad möteslokal för sammankomster på Muskö.

Beviljat belopp

2 522 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2023.

Beviljat belopp

2 522 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2023.

Kontakt

Ort
Muskö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-06-29.