Till innehållet

Om barnkonventionen, av, för och med barn

Projektet drivs av: Insamlingsstiftelsen Plan Sverige

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att sprida kunskap om och förståelse för vad barnkonventionen är och innebär till barn och vuxna som möter barn.

Projektet syftar till att sprida kunskap om barnkonventionen till barn och vuxna som möter barn.

Det övergripande målet är att barns rättigheter ska respekteras i samhället. Vi bidrar till det genom att sprida kunskap och kompetens om Barnkonventionens innehåll till barn och vuxna som möter barn.

Under 2009 genomfördes en mängd aktiviteter, bland annat fyra inspirationsdagar på olika orter i Sverige, en bilderbok om Barns rättigheter av Pernilla Stalfelt som spreds till Sveriges samtliga förskolor och via Happy meal, en lärarfortbildningsdag och storslaget firande den 20 november då barnkonventionen fyllde 20 år och barn över hela landet väsnades för sina rättigheter. Sajterna lyssna.nu och väsnas.nu var en viktig del i kommunikationen av projektet. Under 2011 - 2013 har projektet fortsatt med utökat kraft. Vi har genomfört 13 inspirationsdagar runt om i landet, och utbildat barn, lärare och kommunpolitiker och tjänstemän i barnkonventionens innebörd. Boken Alla barns rätt har blivit en kostnadsfri och mycket populär app med 20 000 nerladdningar. Materialet Alla barns rätt har spritts till landets samtliga förskoleklasser, tillsammans med animerade kortfilmer.

Projektet är planerat och genomfört i samarbete mellan de medverkande organisationerna, inklusive en blandad ungdomsgrupp med representanter från samarbetsorganisationerna. Utvärderingar och bemötande från målgruppen har hela tiden legat till grund för planering och utveckling.

Projektet är ett samarbete mellan Sveriges största barnrättsaktörer. Utöver de samarbetande organisationerna och myndigheten Barnombudsmannen har vi samarbetat med kommuner, högskolor, universitet och andra organisationer över hela landet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2009 och avslutades i maj 2012.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2009 och avslutades i maj 2012.

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.