Till innehållet

Om vi fick bestämma

Projektet drivs av: Sveriges Musik och Kulturskoleråd (SMOK)

Beskrivning av projektet

SMoK och LSU vill förnya musik- och kulturskolornas verksamhet genom att ge barn och unga ökad delaktighet och inflytande. Kulturskolor i hela Sverige driver lokala utvecklingsprojekt med sikte på framtiden: Hur ser Kulturskolan ut år 2030?

Syftet med projektet är att förnya musik- och kulturskolornas verksamhet genom att ge barn och ungdomar ett ökat inflytande.

Kulturskolor från hela Sverige deltar genom lokala utvecklingsprojekt där de prövar metoder och modeller för demokratiarbete. Under år 3 fokuseras dokumentation och spridning av projektets resultat och modeller. Vi strävar också mot att deltagande kulturskolor ger unga inflytande på organisationsnivå och formulerar medvetna strategier och modeller för ungas inflytande och delaktighet. Unga med funktionsnedsättningar får ett ökat fokus i projektet.

SMoK kommer år 3 att definiera hur vi kontinuerligt ska hålla frågan om ungas inflytande i kulturskolan aktuell. Genom ett samarbete med högskolor och universitet kan projektets idéer och innehåll påverka även blivande pedagoger i kulturskolan. Spridning under år 3 sker främst genom regionala seminarier samt SMoKs Rikskonferens 2015 som har temat "Om vi fick bestämma".

Barn och unga har deltagit i workshops i digitala berättelser. Ett par unga från varje kulturskola har deltagit på nationell träff där de presenterat projektet och deltagit i dialogforum. I de lokala utvecklingsprojekten har unga varit delaktiga genom fokusgrupper och idéprocesser samt med tiden i planering av det lokala projektet. De vuxna, pedagoger och chefer har deltagit i de flesta aktiviteter som projektet erbjudit. De vuxna har också varit ansvariga för det lokala utvecklingsprojektet, oftast i form av en mindre, drivande projektgrupp. All personal på samtliga skolor har fått utbildning i Barnkonventionen. Några personalgrupper har också fått ytterligare coachning och stöd i processer och implementering.

Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU Demokratiakademin Unga Berättar, Kulturskolan Stockholm Föreningen PASCAL- inTRYCK påTRYCK utTRYCK avTRYCK Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) Dans- och Cirkushögskolan (DOCH)

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2012 och avslutades i juli 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2012 och avslutades i juli 2015.

Kontakt

Ort
Hela Sverige

Liknande projekt

  • Porrens verklighet - en förstudie

    Another Development foundation vill tillsammans med ungdomsföreningen SNAF-Sexualkunskapen ni aldrig fick, genomföra en förstudie för att undersöka…

  • Experiment för alla

    Syftet med projektet är att stärka elevernas kritiska tänkande samt att sänka trösklarna till den akademiska världen för barn i områden med hög…

  • Växtkraft Thai

    Projekt Växtkraft Thai vänder sig till unga kvinnor mellan 18 och 25 år med thailändskt/asiatiskt ursprung som arbetar på thaimassagesalonger i…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.