Till innehållet

Ombyggnation av anläggning för hästunderstödd verksamhet

Projektet drivs av: Stiftelsen Hippocampus

Beskrivning av projektet

Stiftelsen Hippocampus vill skapa ett specialanpassat centrum för hästunderstödda insatser och friskvårdsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Stiftelsen Hippocampus vill skapa ett specialanpassat centrum för hästunderstödda insatser och friskvårdsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning, genom att bygga om och tillgänglighetsanpassa en anläggning på Drottningholms Kungsgården. Verksamheten kommer bland annat att bestå av ridterapi och pedagogik, förstärkt friskvård, fritidsridning, läger, utbildning, kurser, föreläsningar och studiebesök. Insatserna och aktiviteterna kommer att erbjudas genom samarbete med offentliga, privata och ideella organisationer inom hälsa, vård, omsorg och skola.

Efter projektet

Byggnationen är genomförd enlig plan och invigningen skedde hösten 2021. Stall Kungsgårdens hästunderstödda verksamhet omfattar terapi, lärande och aktivitet för barn, unga och personer med funktionsnedsättning där hästen är i centrum. Trots att pandemin begränsat verksamheten har samarbetet och aktiviteter ändå kunnat komma igång, bland annat med Ekerö kommun och RBU (Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar).

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2018.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2018.

Kontakt

Ort
Gustavsberg

Liknande projekt

  • Utbyggnad av tillfälligt boende för särskilt infektionskänsliga barn

    Syftet är att möjliggöra för särskilt infektionskänsliga barn och ungdomar att övernatta i en bra miljö tillsammans med sina familjer, efter…

  • Minnas Tillsammans

    Projektet syftar till att stärka och berika vardagen för boende på demensboenden genom att utbilda personer inom ideella sektorn till…

  • Livskraft

    Projektet ska skapa förutsättningar för stöd, tydligare information och därmed bättre mående hos målgruppen cancersjuka och deras anhöriga genom en…

Sidan uppdaterades 2021-11-26.