Till innehållet

Ombyggnation av bagarstuga Söderhamns kommun

Projektet drivs av: Skog Hembygds- & Intresseförening

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att bygga en bagarstuga där utbildningar i tunnbrödsbak kan hållas för målgruppen äldre samt ungdomar.

En elektrisk bakugn byggs i en timmerstuga som byggs om med vatten och avlopp samt att lokalen tillgänglighetsanpassas.

Beviljat belopp

1 968 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2023.

Beviljat belopp

1 968 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2023.

Kontakt

Ort
Stråtjära
Sidan uppdaterades 2023-10-05.