Till innehållet

Ombyggnation av bygdegård

Projektet drevs av: Långheds bygdeförening

Beskrivning av projektet

Långheds Bygdeförening ska bygga om bygdegårdens kök, en vedeldad bakugn uppföras, RWC installeras, entrén förses med ramp och belysningen förbättras.

Syftet är att bygdegården ska vara en tillgänglig mötesplats för nyanlända barn, ungdomar, barnfamiljer och de som har bott på orten under en längre tid. För att främja integrationen på orten arrangeras regelbundna träffar tillsammans med fotbollsföreningen Långheds IF och de föreningar i kommunen som organiserar nyanlända. Vid de gemensamma träffarna ska bakning och matlagning användas som en sammanhållande verksamhet att mötas kring.

Efter projektet

Projektet stod klart hösten 2019. En rad nya aktiviteter har startats efter projektet, framförallt olika samlingar för diverse bakning i en vedeldad ugn, till exempel bakning av tunnbröd. Verksamheten har mest varit tillsammans med nyanlända familjer. Utöver bakningen har ett antal studiecirklar hållits i bygdegården. Coronapandemin har gjort att viss verksamhet har lagts på is, till exempel samarbete med idrottsföreningar i bygden.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2018.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2018.

Kontakt

Ort
Alfta

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-09-22.