Till innehållet

Ombyggnation av bystuga på fastigheten Övered 1:20

Projektet drivs av: Träsk - Övered - Ry byförening

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för seniorer att ha en samlingslokal som är tillgänglighetsanpassad och som det går att bedriva verksamhet i året runt.

I verksamheten kommer föreningen att samarbeta med Aktiva seniorer i Kramfors. Förutom att olika studiecirklar kommer att erbjudas så ska lokalen fungera som ett klubbhus för seniorer där social samvaro erbjuds.

Beviljat belopp

580 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i mars 2023.

Beviljat belopp

580 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i mars 2023.

Kontakt

Ort
Skog

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-03-03.