Till innehållet

Ombyggnation av lokal på fastigheten Göteborg Skintebo 2:105 i Göteborgs kommun

Projektet drivs av: Askims Hembygdsförening

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att tillgänglighetsanpassa en lokal för äldre.

I lokalen ska studiecirklar och meningsfulla aktiviteter för äldre arrangeras för att bidra till en social gemenskap.

Beviljat belopp

760 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2024.

Beviljat belopp

760 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2024.

Kontakt

Ort
Askim

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-06-25.