Till innehållet

Ombyggnation av skjutbanor inomhus på fastigheten Ljusdal Kläpp 2:89

Projektet drevs av: Ljusdals Skyttegille

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet genom att bygga om analoga skjutbanor inomhus till digitala.

Anledningen till ombyggnationen är att kunna alternera mellan att skjuta luftgevär från tio meter i tre olika ställningar; sittande, stående och knästående, som förberedelse för tävlingsgrenen ”Three positions” som man skjuter utomhus på 50 meters avstånd.

För att lättare kunna alternera mellan olika ställningar krävs digitala måltavlor som automatiskt ändrar position för tavlan och skytte. På analoga banor hamnar transportören i skottlinjen när man ändrar måltavlan i höjdled.

Efter projektet

Byggnationen är färdigställd enligt plan. Skyttekvällar anordnas och ett trettiotal barn och ungdomar deltar varje vecka. Familjekvällar har arrangerats där både barn och föräldrar har provat på skytte, och samarbete sker med skolor för att nå ut till nya intresserade.

Organiserad verksamhet bedrivs 2-3 tillfällen i veckan med cirka 20-40 barn och ungdomar i träning. Föreningen räknar med att antalet kommer öka ytterligare nu när verksamheten återgår till det normala efter pandemin. Dessutom räknar föreningen med att nya medlemmar skall kunna vara mogna att prova på nya grenen ”Three positions” till sommaren 2022.

Marknadsföring av den nya verksamheten har skett via Facebook och anslagstavlor med mera och i samarbete med andra föreningar och skolor. Familjekvällar har arrangerats där både barn och föräldrar har provat på skytte.

Beviljat belopp

1 011 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2020.

Beviljat belopp

1 011 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2020.

Kontakt

Ort
Järvsö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-02-24.