Till innehållet

Ombyggnation för dansverksamhet på fastigheten Boden 1:156 i Bodens kommun

Projektet drivs av: Dance Direction Association

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att utveckla föreningens verksamhet, bland annat genom att starta akrobatisk dans med inslag av cirkuskonster för barn och ungdomar.

Detta har inte varit möjligt tidigare, då den källarlokal som föreningen bedrivit verksamhet i de senaste åren har för låg takhöjd. Föreningen har nu fått chansen att hyra en före detta kasernlokal som har över fem meter i tak. I projektet ingår att bygga om och anpassa lokalen för dansverksamhet. Den nya verksamheten kommer att bedrivas cirka fyra gånger i veckan. Prova-på-tillfällen kommer även att arrangeras för att få fler barn och unga att upptäcka den nya dansformen.

Beviljat belopp

1 682 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2020.

Beviljat belopp

1 682 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2020.

Kontakt

Ort
Boden

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-07-01.