Till innehållet

Ombyggnation i form av tillgänglighetsanpassning på fastigheten Gamla stan 1:2

Projektet drivs av: Eksjö kommuns Slöjdförening

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att tillgänglighetsanpassa en slöjdstuga så att lokalen blir tillgänglig för alla medlemmar.

Det saknas idag en tillgänglighetsanpassad toalett. Föreningen kommer även att göra en tillbyggnad på husets baksida som ger utrymme till ett tillgänglighetsanpassat kök. Ny verksamhet för målgruppen äldre kommer skapas med olika kulturaktiviteter så som textila hantverk och tekniker.

Beviljat belopp

748 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2023.

Beviljat belopp

748 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2023.

Kontakt

Ort
Eksjö
Sidan uppdaterades 2023-10-05.