Till innehållet

Ombyggnation och Nybyggnation- Kypered 1:2, Borås

Projektet drevs av: Hestra IF

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att ge barn och ungdomar med eller utan funktionsvariation möjligheten till träning på rullskidor och rullskidskytte under sommartid i en säker och bilfri miljö.

Förutom att en asfalterad rullskid-/rullskidskyttebana med aktivitetsytor anläggs kommer ett befintligt klubbhus att tillgänglighetsanpassas så att alla kan ta del av faciliteterna.

Efter projektet kommer alla målgrupper att ha möjlighet att mötas på samma arena. Projektet genomförs i samarbete med Parasportcenter Borås.

Efter projektet

Byggnationen är slutförd och ungdomsträning på rullskidor har kunnat startats upp med flera tillfällen per vecka.

Beviljat belopp

1 141 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2020.

Beviljat belopp

1 141 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2020.

Kontakt

Ort
Borås

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-10-19.