Till innehållet

Ombyggnation och tillbyggnation för att tillgänglighetsanpassa lokal

Projektet drevs av: Föreningen Hälsobro

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att utveckla och bredda föreningen Hälsobros träningsverksamhet till nya grupper med särskilda behov och krav på tillgänglighetsanpassade lokaler.

Hinder i den fysiska miljön gör att alla som vill inte kan delta i verksamheten i nuläget. I projektet ingår att tillgänglighetsanpassa dusch- och omklädningsrum, utöka träningsytorna för bättre framkomlighet för rullstolar och bygga ett könsneutralt omklädningsrum. Ny verksamhet blir bland annat sittgympa och dans för personer med rullstol, gruppträning för personer med synnedsättning och cirkelträning för personer med svårare funktionsnedsättningar. 

Efter projektet

Byggnationen är genomförd enligt plan. Verksamheten har kommit igång, föreningen erbjuder träning för personer med funktionsvariationer och personer som behöver träna efter stroke och operationer. Exempelvis balans, styrka, träning i rullstol, core med mera. Samarbete sker med ett flertal funktionshindersorganisationer i Örebro län.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2019.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2019.

Kontakt

Ort
Örebro

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-07-01.