Till innehållet

Ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av anläggning för kälkåkning och cykling

Projektet drevs av: Persåsens skid- & kälkklubb

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att möjliggöra säker och tillgänglighetsanpassad kälkåkning i Persåsbacken.

I projektet ingår bland annat att utjämna branta och ojämna partier i liftgatan och nedfarterna samt förbättra och tillgänglighetsanpassa liften, då dessa delar försvårar eller omöjliggör för yngre barn och personer med funktionsnedsättning att åka kälke. Verksamhet kommer att bedrivas både organiserat och spontant. Utöver detta kommer särskilda aktiviteter arrangeras, till exempel prova-på-tillfällen, friluftsdagar för särskoleklasser och funktionshindersorganisationer samt tävlingar. En ny och positiv effekt blir att samtliga nedfarter även kan användas på sommaren för cykling.

Efter projektet

De delar av projektet som Arvsfonden gett stöd till är färdigställda, men det återstår några övriga detaljer i anläggningen som kommer att färdigställas under året.

Backen börjar användas av målgrupperna under januari 2023. Föreningen har startat en cykelsektion som också är tänkt att komma igång under 2023.

Beviljat belopp

4 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2020.

Beviljat belopp

4 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2020.

Kontakt

Ort
Oviken

Liknande projekt

  • Mötesplats Oviken: Fysisk aktivitet på ungdomars villkor

    Mötesplats Oviken är en satsning på en toppmodern anläggning för fritidssysselsättning och rekreation. Projektet skapa förutsättningar för alla barn…

  • Framtidens idrottsplats i Älvkarleby kommun

    Vi vill skapa en Framtidens Idrottsplats, ett multisportarsområde med attraktiva aktivitetsytor för både idrott och spontanidrott för mängder med…

  • Nybyggnation av klätterlokal

    Västerviks klätterklubb ska skapa förutsättningar för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten genom att bygga en ny klättervägg.

Sidan uppdaterades 2023-01-20.