Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av anläggning för kälkåkning och cykling

Projektet drivs av: Persåsens skid- & kälkklubb

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att möjliggöra säker och tillgänglighetsanpassad kälkåkning i Persåsbacken.

I projektet ingår bland annat att utjämna branta och ojämna partier i liftgatan och nedfarterna samt förbättra och tillgänglighetsanpassa liften, då dessa delar försvårar eller omöjliggör för yngre barn och personer med funktionsnedsättning att åka kälke. Verksamhet kommer att bedrivas både organiserat och spontant. Utöver detta kommer särskilda aktiviteter arrangeras, till exempel prova-på-tillfällen, friluftsdagar för särskoleklasser och funktionshindersorganisationer samt tävlingar. En ny och positiv effekt blir att samtliga nedfarter även kan användas på sommaren för cykling.

Beviljat belopp

4 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2020.

Beviljat belopp

4 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2020.

Kontakt

Ort
Oviken
Sidan uppdaterades 2020-09-29.