Till innehållet

Ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av golfbana i Fristads kommun

Projektet drivs av: Bredareds Golfklubb

Beskrivning av projektet

Bredareds Golfklubb kommer tillgänglighetsanpassa hålen 11-15 på anläggningen för att kunna erbjuda golf på hela banan för yngre, äldre och personer med funktionsnedsättning. Hålen är idag mycket kuperade och behöver ses över för att möta framtiden.

Vårt projekt, Golf för alla på Bredareds Golfklubb kommer innebära stora positiva förändingar för många medlemmar och gäster. Personer med olika former av funktionsnedsättning kommer för första gången på ett säkert och bra sätt kunna spela 18 hål golf på Bredared. 

Vår förhoppning, ambition och mål med denna satsning är att klubbens funktionsnedsatta, yngre, äldre samt blivande golfare inom nämnda medlemsgrupper skall få en bättre upplevelse på Bredareds Golfklubb. Våra nya medlemmar i våra tre fokusgrupper (yngre, äldre och funktionsnedsatta) kommer stärka vår förening. Vår slogan Golf, Glädje och Gemenskap kommer passa bättre in på vår förening än någon gång tidigare!

Investeringar i golfanläggning och framförallt i banan görs alltid för lång tid. Efter genomförandet av detta projekt hoppas vi kunna förverkliga fas 2 i projektet som handlar om att asfaltera vägar runt banan som är avsedda för golfbilar. Vårt nya samarbete med Hjärt Lung föreningen i Borås hoppas vi skall bidra till att projekets syfte verkligen förverkligas över lång tid framåt i tiden.

Delaktigheten i projektet kommer att vara mycket bred. Det finns erhört många krafter i föreningen som vill och kan delta i detta projekt. Dessutom deltar Hjärt Lungfonden i Borås med sina kompetenser och kommer vara ett bollplank genom projektet.

Sedan våren 2015 har Bredareds Golfklubb ett samarbete med Hjärt Lung Borås. Hjärt Lung Borås är en av Västsveriges största handicaporganisationer med över 800 medlemmar. Ett handicap som ofta inte syns men som verkligen är ett stort handicap för den drabbade. Bredareds Golfklubb har öppna portar för alla och ser med spänning fram emot frukterna av detta inledande arbete. Hur skall vi kunna bli en attraktiv aktivitet för personer som tex har drabbats av Kol eller hjärtproblem? Vi har precis arbetat fram ett koncept där golf kommer ingå i programmet för 2016, detta är en stor grej för oss, vi träffar en helt ny målgrupp som tidigare inte varit i kontakt med golfen. Tillsammans har vi högst ställda mål med två vinnare! Efter genomfört projekt hoppas vi ha en golfbanan som uppfyller de funktionsnedsattas förväntningar och krav med förhoppning om en anläggningen som kan bidra till friskvård för en helt ny grupp medlemmar.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2015.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2015.

Kontakt

Ort
Fristad

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.