Till innehållet

Ombyggnation Sanatoriskogen 1:4 till en tillgänglighetsanpassad golfanläggning

Projektet drivs av: Ulricehamns GK

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att göra golfanläggningen tillgänglighetsanpassad.

Föreningen kommer att asfaltera 1,5 km gångvägar utmed banan och förenkla fyra utslagsplatser. Två toaletter som är anpassade för personer med funktionsnedsättning ska anläggas utmed banan. Föreningen kommer också bygga om sina bunkrar så att det blir lättare att gå i och ur bunkrarna.

Beviljat belopp

1 604 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2022.

Beviljat belopp

1 604 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2022.

Kontakt

Ort
Ulricehamn

Liknande projekt

  • Tillgänglighetsanpassning av fastigheten Dädesjö 1:9

    Projektets syfte är att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning och äldre personer över 65 år att delta i hembygdsföreningens verksamhet.

  • DigiDöv - digital guide för äldre döva

    Sveriges Dövas Riksförbund ska tillsammans med överenskomna samarbetsorganisationer öka äldre dövas digitala kunskaper genom att utbilda yngre döva…

  • DigiSen – senior digital delaktighet

    Projektet vänder sig till äldre personer, särskilt äldre med funktionsnedsättningar och sjukdomar som kan försvåra användandet av internet, smarta…

Sidan uppdaterades 2022-04-24.