Till innehållet

Ombyggnation Sanatoriskogen 1:4 till en tillgänglighetsanpassad golfanläggning

Projektet drivs av: Ulricehamns GK

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att göra golfanläggningen tillgänglighetsanpassad.

Föreningen kommer att asfaltera 1,5 km gångvägar utmed banan och förenkla fyra utslagsplatser. Två toaletter som är anpassade för personer med funktionsnedsättning ska anläggas utmed banan. Föreningen kommer också bygga om sina bunkrar så att det blir lättare att gå i och ur bunkrarna.

Beviljat belopp

1 604 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2022.

Beviljat belopp

1 604 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2022.

Kontakt

Ort
Ulricehamn

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-04-24.