Till innehållet

Ombyggnation, Tillbyggnation, Nybyggnation NORA 27:1 Ägare SHRA Sundsvall

Projektet drivs av: SHRA Sundsvall

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att starta upp kartingverksamhet för barn och ungdomar som kommer att drivas av föreningens nystartade kartingsektion.

Idag har föreningen sin motorverksamhet på ett tidigare reservflygfält där man även disponerar över ett gammalt logement. Genom projektet ska en asfalterad bana anläggas med skydd, avgränsningar och övriga säkerhetskrav som ställs på karting. Det blir den första kartingbanan i Sundsvall, närmsta bana ligger 150 km bort.

Beviljat belopp

1 674 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2021.

Beviljat belopp

1 674 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2021.

Kontakt

Ort
Sundsvall

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-02-25.