Till innehållet

Ombyggnation, Tillbyggnation, Nybyggnation NORA 27:1 Ägare SHRA Sundsvall

Projektet drevs av: SHRA Sundsvall

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att starta upp kartingverksamhet för barn och ungdomar som kommer att drivas av föreningens nystartade kartingsektion.

Idag har föreningen sin motorverksamhet på ett tidigare reservflygfält där man även disponerar över ett gammalt logement. Genom projektet ska en asfalterad bana anläggas med skydd, avgränsningar och övriga säkerhetskrav som ställs på karting. Det blir den första kartingbanan i Sundsvall, närmsta bana ligger 150 km bort.

Efter projektet

Efter asfaltering av hela banan, sommaren 2022, bedrevs verksamhet på hela "nya" bansträkningen. Under sommaren 2022 bedrevs träning på onsdagar och söndagar. Totalt genomfördes 24 träningstillfällen med totalt 29 antal barn och ungdomar. Träningsverksamheten kommer under 2023 bedrivas på samma sätt. Speciella arrangemang för PARAsportföreningar och andra handikapporganisationer kommer att arrangeras under 2023. Kontakter finns och pågår.

Beviljat belopp

1 674 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2021.

Beviljat belopp

1 674 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2021.

Kontakt

Ort
Sundsvall

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-06-21.