Till innehållet

Omskaparna (tidigare Drömma hållbart)

Projektet drevs av: Sveriges Konsumenter

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa en metod som på ett kreativt och engagerande sätt ger barn i åldrarna 9–12 år ökad kunskap om hur vår konsumtion påverkar världen i stort.

Syftet med projektet är att skapa en metod som på ett kreativt och engagerande sätt ger barn i åldrarna 9–12 år ökad kunskap om hur vår konsumtion påverkar världen i stort.

Övergripande mål för projektet är att:

 • bidra till att barn och unga förstår utmaningarna kring att skapa en hållbar utveckling och att de känner att de kan vara med och påverka i en positiv riktning
 • utveckla en metod att stärka och utbilda barn i hållbar utveckling, som tar tillvara deras kreativitet och lust att skapa en bättre och mer hållbar framtid.

Målgrupp är:

 • barn i åldern 9–12, årskurs 4–6, i hela landet.

Exempel på aktiviteter är tremånaders hållbarhetsprojekt som tydligt knyter an till läroplanen, inplanerade temadagar om hållbar utveckling och hur man kan skapa en hållbar framtid. Inom projektet utbildas hållbarhetscoacher i form av kulturutövare som samarbetar med klasserna och jobbar med hållbar utveckling ur ett kreativt och engagerande perspektiv. Projektet kommer även att genomföra möten och ha kommunikation mellan makthavare och projektets deltagare.

Fortlevnaden förväntas ske genom att skolorna och kulturarbetarna i projektet fortsätter sina samarbeten, samt att flera hållbarhetsprojekt startats upp runt om i Sverige. Finansieringen för fortlevnaden av projektet kan eventuellt ske via Skapande Skola.

Projektet ledde till att man skapat en metod som utbildar barn i hållbar utveckling och som tar tillvara deras kreativitet och lust att skapa en bättre och mer hållbar framtid. Metoden ska bli långsiktigt användbar genom att skapa en brygga mellan Skapande skola-bidraget/skolhuvudmän, kulturutövare och skola. Tillsammans med målgrupperna barn och ungdomar har man utvecklat metodmaterial för lärare och kulturaktörer att använda i Omskaparprojekt på skolor. För skolhuvudmän har man skapat specifikt informationsmaterial. Projektet har också skapat ett bibliotek med utbildade kulturaktörer som skolhuvudmän kan kontakta för uppdrag finansierade med Skapande skola-medel.

Efter projektet

Verksamheten lever vidare genom att man har utbildat ett stort antal kulturaktörer och lärare i sin metod, vilka i sin tur nu blir bärare av kunskapen om Omskaparprojekt. Kulturaktörerna kan marknadsföra egna Omskaparprojekt i sin kommun och lärare kan efterfråga Omskaparprojekt till sin skola. Detta kommer att utgöra det ena benet i fortlevnaden av metoden. Det andra benet utgörs av hemsidan som lever vidare genom Sveriges Konsumenters webb. Där finns nu projektets material för gratis nedladdning samt all den info man som kulturaktör, lärare eller skolhuvudman kan tänkas behöva för att kunna genomföra Omskaparprojekt.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i december 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i december 2021.

Kontakt

Liknande projekt

 • Family Water Safety Program

  Svenska Livräddningssällskapet projekt syftar till att förebygga drunkningar och tillbud i vatten och med hjälp av målgruppen utveckla…

 • Barn på sjukhuswebben

  Projektet ska utveckla en gemensam informationsportal om hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

 • Jag är ett barn. Jag har rättigheter.

  Syftet med projektet är att stärka barns och ungas kunskap om sina rättigheter samt förebygga kränkningar gentemot målgruppen.

Sidan uppdaterades 2022-01-13.