Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Omskaparna (tidigare Drömma hållbart)

Projektet drivs av: Sveriges Konsumenter

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa en metod som på ett kreativt och engagerande sätt ger barn i åldrarna 9–12 år ökad kunskap om hur vår konsumtion påverkar världen i stort.

Syftet med projektet är att skapa en metod som på ett kreativt och engagerande sätt ger barn i åldrarna 9–12 år ökad kunskap om hur vår konsumtion påverkar världen i stort.

Övergripande mål för projektet är att:

  • bidra till att barn och unga förstår utmaningarna kring att skapa en hållbar utveckling och att de känner att de kan vara med och påverka i en positiv riktning
  • utveckla en metod att stärka och utbilda barn i hållbar utveckling, som tar tillvara deras kreativitet och lust att skapa en bättre och mer hållbar framtid.

Målgrupp är:

  • barn i åldern 9–12, årskurs 4–6, i hela landet.

Exempel på aktiviteter är tremånaders hållbarhetsprojekt som tydligt knyter an till läroplanen, inplanerade temadagar om hållbar utveckling och hur man kan skapa en hållbar framtid. Inom projektet utbildas hållbarhetscoacher i form av kulturutövare som samarbetar med klasserna och jobbar med hållbar utveckling ur ett kreativt och engagerande perspektiv. Projektet kommer även att genomföra möten och ha kommunikation mellan makthavare och projektets deltagare.

Fortlevnaden förväntas ske genom att skolorna och kulturarbetarna i projektet fortsätter sina samarbeten, samt att flera hållbarhetsprojekt startats upp runt om i Sverige. Finansieringen för fortlevnaden av projektet kan eventuellt ske via Skapande Skola.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i april 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i april 2021.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2020-11-05.