Till innehållet

Online!

Projektet drevs av: Freemotion PK

Beskrivning av projektet

Målet med projektet är att genom slackline, få fler ungdomar i rörelse, ingå i en organisation som kan driva projektets verksamhet vidare samt skapa enkla underlag för föreningar att själva komma igång med slackline. 


 • Skolsamverkan (grundskolans senare år, gymnasium, högskolestuderande idrottslärare), under första projektåret, i Kalmar län för att utveckla ett koncept som även ska kunna tillämpas av andra slacklineföreningar i Sverige under år två och tre.
 • Samverkan med Habiliteringsverksamheter.
 • Att vara synliga på evenemang, till att börja med i Kalmar län under första projektåret, för att sedan kunna nå ut till fler delar av Sverige under år två och tre.
 • Utarbeta en eller flera ledarutbildningar/certifieringar för att öka säkerheten och utövandet av slackline generellt men även specifikt mot ”highlines” och ”tricklines”. Dessa ska kunna appliceras mot skolor, föreningar, habilitering, likväl som gentemot enskilda individer. Här står SISU med som en samarbetspartner som kan hjälpa till med att organisera och genomföra utbildningarna.
 • Samarbeta med övriga organisationer som arbetar med slackline internationellt (t.ex. International Slackline Association) och organisationer som arbetar nationellt inom sina egna länder (t.ex. Swiss-Slackline i Schweiz).
 • Sammansätta en nationell kommitté, baserad på referensgruppen som samverkat med projektet.
 • Skapa en hemsida för att samla information och främja kunskapsutbyten.
 • Organisera en årligen återkommande svensk slacklinefestival tillsammans med referensgruppen (den blivande slacklinekommittén).
 • Arbeta fram och sammanställa svenska krav på utrustning avsedd för slackline-verksamhet.

Under de tre år som projektet är aktivt är målen att:

 • Öka andelen utövare i åldersgruppen ”ungdom” 13-25 år.
 • Uppnå 50-50% fördelning mellan killar och tjejer inom sporten.
 • Vidareutveckla och genomföra årliga slacklinefestivaler i Sverige.
 • Skapa minst tre utbildningar som kan vara riktade och specifika t.ex. mot highline eller trickline.
 • Skapa ett utbildningsmaterial med information, praktisk genomgång av metodik, säkerhet och materialval som kan vända sig mot flera olika målgrupper.
 • Inspirera minst tio skolor att köpa in och använda slackline i sina verksamheter efter genomgången metodworkshop och deltagande i utbildningar och aktiviteter.
 • Verka för och uppnå att slackline hamnar under RF, genom att ingå i ett redan befintligt SF som t.ex. klätterförbundet eller gymnastikförbundet.
 • Lansera en central hemsida för slackline
 • Verka för och uppnå att minst 50 föreningar antingen skapas eller tar in slackline i sina ordinarie verksamheter i Sverige och därmed ansluter sig till projektet.
 • Verka för och uppnå att minst tre idrottshallar anpassas/kompletteras för slacklineverksamhet i Sverige.
 • Skapa nationella riktlinjer för utövande utomhus och inomhus samt ingående information för kommuner och landsting.


 • Verksamheten ska drivas vidare genom SF, med projektets ideella slacklinekommitté som en sektion i förbundet. Målet är att slackline accepteras som en disciplin i förbundet och införlivas i organisationen som en självklar del i SF:s verksamhet.
 • Utbildningarna kan fortsätta i SF:s regi där metodiken som är framarbetad i projektet ingår i läroplanen.
 • Föreningar kan bedriva skolsamverkan som genomförs via idrottslyftet eller i direktsamarbete med skolor.
 • Fryshuset ska kunna fortsätta arbeta med slackline som ett koncept, i integration/tillgänglighetssyfte exempelvis för ungdomar som har svårt att komma in i föreningslivet.

Projektet arbetar med flera organisationer som värnar specielt om slackline eller rörelse för vår målgrupp. Förutom att arbeta direkt med företrädare för målgruppen som styr projektet, så genomför vi även intervjuer och frågeformulär direkt mot vår deltagare som kan påverka projektets inriktning och delmål. Vi arbetar även med en referenskomitté med slacklineutövare över hela landet som vi har kontakt med i alla stora beslut, för att projektet konstant ska formas efter de behov som finns i communityt. 

Online!-projektet samarbetar med Fryshuset i Kalmar, Habiliteringen i Kalmar län, Gymnastikförbundet sydost (Småland, kronoberg, blekinge), Kalmar kommun och Malmö slackline (ideell förening).  - Fryshuset har ett enormt nätverk och flera verksamhet runt om i landet, i Kalmar är kontoret fortfarande under en utvecklingsfas, men våra ambitioner är att tillsammans skapa större förutsättningar till att synas och sprida projektets kunskapet. Efterlevnaden kan till stor del hänga på fryshusets fortsatta verksamhet efter projekttidens slut. - Habiliteringen i Kalmar län arbetar med olika funktionsvariationer där våra mål är att kunna skapa kontinuerliga aktiviteter för denna målgruppen även efter projektet, Habiliteringens personal kan vara behjälpliga för att lotsa in deras ungdomar i sunda verksamheter som kan hjälpa deras målgrupp i vardagen.  - Gymnastikförbundet sydost är med i projektet då dom ser att flera av deras föreningar redan har slackline, men även att det kan bli ett givet tillskott i gymnastiken generellt. Genom att introducera och utbilda föreningsledare inom GF kan projektets verksamhet fortsätta att leva vidare inom idrottsrörelsen, samt kanske med tiden bli en egen disciplin/sport.  - Kalmar kommun stödjer projektet och hjälper till att sprida det genom att vi får delta på deras evenemang och ingå i deras marknadsföring. - Malmö Slackline är en av de föreningar som behöver hjälp, likväl som bistår med kunskap från deras utövare inom slackline.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i februari 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i februari 2019.

Kontakt

Ort
Ljungbyholm

Liknande projekt

 • Familjehemscentraler

  En mötesplats dit familjehem kan komma och/ eller vända sig till för att byta erfarenheter med varandra, få vägledning och information. En…

 • Flerspråkiga barns delaktighet i scenkonst

  Inom ramen för projektet produceras två professionella flerspråkiga föreställningar där elever i åk F-3 respektive åk 4-6 är med i alla delar av…

 • Anläggande av skicross-/cykelcrossbana och utegym, Leksands kommun

  Siljansnäs skid- och löparklubb har blivit beviljade medel till anläggande av skicross/cykelcrossbana samt ett utegym. Föreningen har även blivit…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.