Till innehållet

Open Stage & Mind

Projektet drivs av: Sveriges Orkesterförbund

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att ge stöd till blivande yrkesmusiker i åldern 18–25 år, för att öka det psykiska välbefinnandet och skapa trygghet i den konkurrenssituation som upplevs under tiden de etablerar sig på arbetsmarknaden.

Målet är att öka välmående och psykisk balans hos unga musiker samt att bidra till en hållbar ingång i yrkeslivet.
I projektet ska man, utifrån målgruppens behov och i samverkan med ett antal högre musikutbildningar och aktörer inom psykisk hälsa, utveckla en studiecirkelverksamhet och en digital plattform där målgruppen kan mötas för att diskutera och stötta varandra. Verksamheten kommer att innehålla professionell coachning, både individuellt och i grupp, och regelbundna övningstillfällen och framträdanden på scen. Deltagarna erbjuds musikeruppdrag vid orkestrar som träning in i yrkeslivet och man ska upprätta mentorskap mellan deltagare och professionella musiker.
Efter projektet kan ungdomarna ansluta sig till såväl studiecirkelverksamheten som den digitala plattformen för att fritt ta del av nätverkande, utbildning, erfarenhetsutbyte, support och kunskapsmaterial som de själva är med och utvecklar. Sveriges Orkesterförbund ska ombesörja vidare kontakt mellan målgruppen och orkestrar samt fortsätta ordna mentorskap mellan yrkesmusiker och blivande yrkesmusiker. Det metodmaterial för musikutbildningar och studenthälsan som tas fram under projektet ska spridas, liksom metoder för samverkan med orkestrar.


Beviljat belopp

6 712 171 kronor

Projektets tidstatus

68%

Projektet startade i april 2022 och avslutas i april 2025.

Beviljat belopp

6 712 171 kronor

Projektets tidstatus

68%

Projektet startade i april 2022 och avslutas i april 2025.

Kontakt

Ort
Solna

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-04-19.