Till innehållet

Operation Prevention Linköping

Projektet drivs av: Arts & Hearts

Beskrivning av projektet

Föreningen Arts & Hearts ska tillsammans med skolor i Linköpings kommun vidareutveckla det material som tagits fram under ett tidigare arvsfondsprojekt som hette "Det syns inte".

Projektet syftar till att med preventiva lösningar bli en bidragande kraft till att möta aktuella hälsoutmaningar för unga i dagens digitala samhälle. Tillsammans med elever, 12 till 19 år, ska redan framtaget material testas och kompletteras med ungdomars tips till föräldrarna samt utformas med nya övningar, diskussionsfrågor och nytt material. Vidare ska användarupplevelsen i den digitala plattformen arbetas om så att materialet är lätt att använda i klassrummen. Det ska även underlätta lärarnas arbete med frågor kring psykisk hälsa och testas i olika miljöer med olika nationaliteter, socioekonomisk bakgrund etcetera.

Efter projektets slut ska verksamheten dels implementeras i Linköpings kommun, dels kunna spridas till andra kommuner.

Beviljat belopp

7 843 415 kronor

Projektets tidstatus

36%

Projektet startade i november 2021 och avslutas i november 2024.

Beviljat belopp

7 843 415 kronor

Projektets tidstatus

36%

Projektet startade i november 2021 och avslutas i november 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Hälsocoachning - För mig, av mig

    Choice ska utveckla en metod där elever i gymnasiet och på grundskolans senare del erbjuds coachande stöd om stress och psykisk hälsa.

  • Första hjälpen till psykisk hälsa

    Stiftelsen Choice vill med projektet utveckla en modell med syfte att minska psykisk ohälsa bland unga.

  • Tvångsvårdad men inte utan rättigheter

    Projektets övergripande syfte är att sprida kunskap om individers mänskliga rättigheter och uppmärksamma människorättskränkningar inom ramen för…

Sidan uppdaterades 2021-11-10.