Till innehållet

Öppna dörren till leken och de nyanlända

Projektet drivs av: Lekfrämjandet - IPA Barns Rätt till Lek

Beskrivning av projektet

Projektet ska med leken som redskap främja nyanlända barns och ungdomars möjlighet att känna sig inkluderade i samspel med etablerade svenska barn och ungdomar.

Leken inkluderar, bygger broar och förebygger ensamhet, utanförskap och segregering. Målgruppen är barn och ungdomar 6-15 år samt vuxna som arbetar direkt med barnen. Projektet ska med engagemang och kunskap inspirera till lek/drama/rörelsedagar på skolor, fritidshem, parklekar och flyktingboenden runt om i landet. Projektet kommer genom föreläsningar, kurser och fortbildningar finnas kvar som en resurs att fördjupa och utveckla kunskapen om lekens betydelse.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Kontakt

Ort
Nyköping

Liknande projekt

  • Guldängen - bygglek som demokrativerkstad

    Projekt ska skapa lekfulla aktiviteter med och för nyanlända och etablerade barn mellan 5-13 år i Malmö.

  • Världens bästa smaker

    Syftet med projektet är att ge nyanlända barn och ungdomar samt barn i åldern 6-10 år inspiration och ökade kunskaper om mat och kultur. Huvudmålet…

  • Jämlik start i livet

    Projektet ska utveckla nya stödformer för föräldrar som har särskilda behov.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.