Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Öppna dörren till leken och de nyanlända

Projektet drivs av: Lekfrämjandet - IPA Barns Rätt till Lek

Beskrivning av projektet

Projektet ska med leken som redskap främja nyanlända barns och ungdomars möjlighet att känna sig inkluderade i samspel med etablerade svenska barn och ungdomar.

Leken inkluderar, bygger broar och förebygger ensamhet, utanförskap och segregering. Målgruppen är barn och ungdomar 6-15 år samt vuxna som arbetar direkt med barnen. Projektet ska med engagemang och kunskap inspirera till lek/drama/rörelsedagar på skolor, fritidshem, parklekar och flyktingboenden runt om i landet. Projektet kommer genom föreläsningar, kurser och fortbildningar finnas kvar som en resurs att fördjupa och utveckla kunskapen om lekens betydelse.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Kontakt

Ort
Nyköping
Sidan uppdaterades 2020-06-02.