Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Organiserad träning för neuroskadade i anpassad lokal

Projektet drivs av: Neuroförbundet Enköping Håbo

Beskrivning av projektet

Neuroförbundet Enköping Håbo ska tillsammans med Friskis och Svettis vidareutveckla Enköpings kommuns nedlagda pilotprojekt om att erbjuda neuroskadade personer med funktionsnedsättning en organiserad träning i en anpassad lokal.

Neuroförbundet Enköping Håbo ska tillsammans med Friskis och Svettis vidareutveckla Enköpings kommuns nedlagda pilotprojekt om att erbjuda neuroskadade personer med funktionsnedsättning en organiserad träning i en anpassad lokal. Neuroförbundets medlemmar har ofta fysiska funktionsnedsättningar som begränsar deras rörlighet i samhället. Regelbunden träning är avgörande för såväl den fysiska som den psykiska hälsan men flera av medlemmarna upplever svårigheter att träna tillsammans med andra besökare på öppna gym.

Tanken är att målgruppen ska starta sin träning i de anpassade lokalerna och stärkas mentalt att ta steget vidare till Friskis och Svettis lokaler. Målgruppen får träningstips, coachning och möter andra med liknande behov. En ambition är att deltagarna ska kunna fungera som personliga tränare för varandra när de besöker öppna gym. I projektet kommer flera ideella ledare för Friskis och Svettis att få ökade kunskaper om målgruppen och bättre kunna möta deras behov.

Enköpings kommun avser att stödja verksamheten efter det att projektet genomförts om slussverksamheten blir framgångsrik.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Kontakt

Ort
Enköping
Sidan uppdaterades 2020-06-02.