Till innehållet

Oss unga emellan - Folkbildning och samtalsverktyg till unga om psykisk ohälsa (Vara Nere)

Projektet drivs av: Mind

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta fram olika verktyg med syfte att öka kunskap om psykisk ohälsa, minska stigma och stärka beredskapen att agera när man själv eller andra drabbas av psykisk ohälsa. Målgruppen är unga personer mellan 15 och 19 år.

Mind ska tillsammans med studieförbundet Bilda ta fram olika verktyg med syfte att öka kunskap om psykisk ohälsa, minska stigma och stärka beredskapen att agera när man själv eller andra drabbas av psykisk ohälsa. Målgruppen är unga personer mellan 15 och 19 år. Verktygen som utvecklas ska hjälpa unga att få mer kunskap om psykisk ohälsa, att bli bättre på medmänskliga samtal om psykisk ohälsa och att söka hjälp från vuxna när det behövs. Den kunskapshöjande insatsen ska särskilt fokusera på att höja målgruppens lägsta-nivå kunskaper och stärka förmågan att prata om livet och ge stöd till varandra.

Ett mål för projektet är att många unga ska veta en aning mer om psykisk ohälsa och förstå mer om hur man bäst kan bemöta en person som mår dåligt, på så sätt är ambitionen att projektet ska ge stor effekt. Projektet ska skapa opinion kring vikten av medmänskliga samtal om livet och verka för att unga får bättre stöd av vuxna i sin närhet. Verktygen ska spridas genom en nationell folkbildningsinsats.

Efter projektets slut kommer verktygslådan att användas i Minds och Bildas ordinarie verksamheter.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i augusti 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i augusti 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Hälsocoachning - För mig, av mig

    Choice ska utveckla en metod där elever i gymnasiet och på grundskolans senare del erbjuds coachande stöd om stress och psykisk hälsa.

  • Första hjälpen till psykisk hälsa

    Stiftelsen Choice vill med projektet utveckla en modell med syfte att minska psykisk ohälsa bland unga.

  • Livsviktiga snack i skolan

    Suicide Zero kommer i detta projekt att anpassa och utveckla den befintliga metoden Livsviktiga snack så att den även kan användas i skolan.

Sidan uppdaterades 2022-11-09.