Till innehållet

Oss unga emellan - Folkbildning och samtalsverktyg till unga om psykisk ohälsa (Vara Nere)

Projektet drevs av: Mind

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta fram olika verktyg med syfte att öka kunskap om psykisk ohälsa, minska stigma och stärka beredskapen att agera när man själv eller andra drabbas av psykisk ohälsa. Målgruppen är unga personer mellan 15 och 19 år.

Mind ska tillsammans med studieförbundet Bilda ta fram olika verktyg med syfte att öka kunskap om psykisk ohälsa, minska stigma och stärka beredskapen att agera när man själv eller andra drabbas av psykisk ohälsa. Målgruppen är unga personer mellan 15 och 19 år. Verktygen som utvecklas ska hjälpa unga att få mer kunskap om psykisk ohälsa, att bli bättre på medmänskliga samtal om psykisk ohälsa och att söka hjälp från vuxna när det behövs. Den kunskapshöjande insatsen ska särskilt fokusera på att höja målgruppens lägsta-nivå kunskaper och stärka förmågan att prata om livet och ge stöd till varandra.

Ett mål för projektet är att många unga ska veta en aning mer om psykisk ohälsa och förstå mer om hur man bäst kan bemöta en person som mår dåligt, på så sätt är ambitionen att projektet ska ge stor effekt. Projektet ska skapa opinion kring vikten av medmänskliga samtal om livet och verka för att unga får bättre stöd av vuxna i sin närhet. Verktygen ska spridas genom en nationell folkbildningsinsats.

Efter projektets slut kommer verktygslådan att användas i Minds och Bildas ordinarie verksamheter.

Efter projektet

Projektet ledde till initiativet Vara Nere som består av:

 • en webbplats där allt kunskapsmaterial är samlat,
 • en digital kampanj som riktar sig till unga,
 • en utbildning för ledare i ungas närhet,
 • en podd,
 • ett Instagramkonto
 • och ett studiecirkelmaterial.

Unga personer och experter på psykisk ohälsa undersökte vilken kunskap som unga behöver kring psykisk ohälsa för att vara rustade för livet. Det resulterade i ett kunskapsmaterial som utgår från tre begrepp: förstå, hantera och stötta.

För att göra det lättare att prata om psykisk ohälsa skapade projektet den fiktiva gestalten Nere, en ganska vilsen men påhittig 17-åring, som själv talar om sin psykiska hälsa och att vara nere. Det som skiljer Nere från en vanlig tonåring är att hen är virtuell och förkroppsligad av en 3D-renderad animation. Som de flesta i den åldern har Nere ett rikt känsloliv, hen kan det mesta om att vara deppig, hängig och att ha ångest och kan ge många bra tips och råd till andra som känner likadant eller känner någon som gör det. Nere har mycket humor och tycker att saker som egentligen är sorgliga eller allvarliga går att skämta om för att göra situationen lite ljusare.

Förutom sin egen sajt, varanere.se, har Nere sin ursprungliga hemvist på Instagram med kontot vara_nere. Där sker dialogen med följarna, som förhoppningsvis också inspirerar följarna att prata med varandra om känslor.

Allt finns samlat på hemsidan varanere.se men sprids också via sociala medier, Vara nere-podden, ledarutbildningen och i studiecirklar. Förhoppningen är att nå ut till så många unga människor i Sverige som möjligt.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i augusti 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i augusti 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

 • BU-guiden - elevaktiv folkbildning om psykisk ohälsa bland unga

  Projektet ska ta fram material och metoder för kamrater, vårdnadshavare och skolpersonal i frågor som gäller barns och ungdomars psykiska hälsa.

 • Gemenskap ger Kamratstöd

  Projektets ska öka kunskapen om den sociala hälsan inom gruppen ensamkommande flyktingungdomar samt hos berörda aktörer som kommer i kontakt med…

 • Lite mycket nu (tidigare Dags för motståndskraft)

  Syftet med projektet är att ge ungdomar verktyg och kunskap för att kunna förebygga, förhindra och hantera stress som är ett växande problem bland…

Sidan uppdaterades 2023-01-13.