Till innehållet

Överdrivet dataspelande

Projektet drevs av: Spelberoendes Förening Göteborg

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa stöd för datorspelsberoende ungdomar och deras anhöriga.

Syftet med projektet är att erbjuda enskilda samtal och få igång en fungerande självhjälpsgrupp för ungdomar och deras anhöriga. Det långsiktiga arbetet med projektet är att skapa en liknande hjälpverksamhet som den spelberoendes förening har för personer med pengaspelberoende.

Projektets främsta mål är att skapa en dialog mellan anhöriga och dataspelare för att dessa ska få en förståelse för varandra och lösa upp konflikter som uppstått på grund av spelande.

Vår förhoppning är att Göteborgs kommun ser en vinst i att ha självhjälpsgrupper för målgruppen. Vi kommer därför att ansöka om ekonomiskt stöd från social resursförvaltning för att kunna driva vidare projektet.

Projektet riktar sig till de barn och ungdomar upp till 25 år, och deras anhöriga, som är bosatta i Göteborg med omnejd, med eller utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Projektet kommer att karakteriseras av lyhördhet för medverkan av de stödsökande ungdomar och deras anhöriga.  

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2014 och avslutades i september 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2014 och avslutades i september 2017.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.