Till innehållet

På Blodigt Allvar

Projektet drevs av: Föreningen Grrl Tech

Beskrivning av projektet

Projektet ska bryta tabu om mens och utveckla normkritiska kommunikationsverktyg som sätter ord och bild på upplevelser av mensvärk för att personer som lider av kraftig mensvärk ska kunna delta i samhället på lika villkor.

Vårt mensvärkstest, hemsida, bildbank samt kortfilmer, ska ge stöd och lättförståelig kunskap till främst unga personer med livmoder som lider av mensvärk. Vertygen ska också vara till nytta för deras anhöriga och skolhälsovården. Verktygen ska lotsa vidare drabbade till rätt informationskällor och vårdinstanser och öka möjligheten för personer som lider av kraftig mensvärk att kunna delta i samhället på lika villkor.

Vi ska ta fram en digital mensvärksbarometer som ska spridas genom sociala medier. Vi ska ta fram 6 kortfilmer och 3 kampanjfilmer med kända förebilder som pratar om mens och menssmärtor.  Vi ska ta fram en webbplats med texter som handlar om olika aspekter av mensvärk och endometrios. Vi ska ha rekryterat 3 kända kulturskapare för att bidra till ett öppet bildarkiv som skildrar menssmärtor. Vi ska informera regionala nätverk för elevhälsa i Sverige,  Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar samt Riksföreningen för skolsköterskor om projektet. Vi ska ha marknadsfört och presenterat vår hemsida för Region Kronoberg, Västra Götalands regionen, Region Skåne, Stockholms läns Landsting, Norrlandstingens regionförbund.

På blodigt allvar kommer genomföras tillsammans med många nyckelaktörer som på olika sätt jobbar med ungas hälsa. Verktygen som utvecklas tillsammans ska långsiktigt förvaltas av medsökande aktörer och vara till praktisk användning i våra olika verksamheter.

Vi samarbetar med ungdomsgrupper för att utforma verktygen utifrån ungas villkor och behov. Vår styrgrupp bestående av alla samarbetsparter är delaktiga i utvecklingen av projektet och sakkunniga inom ungas hälsa kvalitetssäkrar verktygen löpande.

Grrl Tech som huvudman samarbetar med Rfsu, på både riks- och lokalnivå. Vi samarbetar med representanter från elevhälsan, Region Kronobergs Folkhälsoenhet, Studenthälsan på Linnéuniversitetet, Endometriosföreningen Stockholm samt med ungdomsverksamheten Tjejer Emellan.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i februari 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i februari 2019.

Kontakt

Ort
Växjö

Liknande projekt

  • Under Ekarna

    Syftet med projektet Under Ekarna är att erbjuda en inkluderande mötesplats för ungdomar med och utan funktionsnedsättningar som bygger på…

  • Interaktiva Växjö

    Projektet är en ny metod för att fånga ungdomars intresse och skapa en naturlig dialog mellan viktiga aktörer i samhället och målgruppen, genom ett…

  • Neighbourhood

    Detta projekts syfte och mål är att inspirera och motivera ungdomar i riskzon för socialt utanförskap till positiva beteendemönster och ett gott…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.