Till innehållet

På ingång (f.d. SKOL+)

Projektet drevs av: Projektor

Beskrivning av projektet

Projektet handlar om att knyta samman nyanlända ungdomar med det fritids- och föreningsliv som finns i Växjö. ​Genom en meningsfull fritid blir det enklare att lära sig svenska, att träffa nya vänner och att lära känna samhället.

Projektet ska ge ungdomarna en bild av olika möjligheter i samhället. Projektet möjliggör för målgruppen att delta i de aktiviteter som finns tillgängliga utanför de schemalagda aktiviteter som erbjuds i skolan, vilket är av stor betydelse för personlig utveckling och framtida möjligheter. Nätverkande, kontaktskapande och svenskträning i praktiken skapar inom projektet en förlängning av det arbete som görs i skolan. 

Projektet lotsar ungdomar med olika bakgrund ut i samhället genom att hitta, följa med till och visa olika fritidssysselsättningar. Vi anordnar regelbundna prova på-träffar tillsammans med andra organisationer, aktiviteter i egen regi, studiebesök, träffar med beslutsfattare, deltagande i större arrangemang och event samt coachning av ungdomar som vill förverkliga egna idéer och projekt. Det övergripande målet är att organisera fritiden för nyanlända ungdomar i Växjö kommun som saknar naturliga kontaktytor. Projektet ska introducera målgruppen för nya mötesplatser och inkludera dem i nya sammanhang med svenska ungdomar, där integration kan ske på ett informellt och naturligt sätt.

Under projektets första år har kontakter knutits och samarbeten etablerats med ett 30-tal organisationer runt om i Väjxö. Tillsammans med dessa breddas projektets verksamhet kontinuerligt och en allt starkare bas byggs upp för framtida verksamhet. Projektet har som övergripande mål att utmynna i verksamhet inom Förening På ingång, som bildades i oktober 2014. Eftersom en förening skapats inom projektet redan under år två upplever vi det som mycket sannolikt att den kommer att vara självgående och väl förankrad bland ungdomarna vid projekttidens slut. Unikt är att föreningen präglas av medbestämmande och i största mån ska drivas av ungdomar ur målgruppen. Efter projektets slut fortsätter den nya föreningen på egen hand att samordna efter-skolan-aktiviteter, främst hos andra föreningar men även en del som arrangeras av deltagarna själva.  Ett kuponghäfte har tagits fram under det tredje projektåret som erbjuder gratis prova-på-aktiviteter och gratis terminsavgifter hos ett tiotal föreningar och studieförbund i Växjö. Häftet finansieras till 50 % av de deltagande föreningarna och till 50 % av Växjö kommun. Kuponghäftet delas ut till 150 nyanlända ungdomar vid höstterminens start och kan utnyttjas under hela läsåret. Tanken är att Förening På ingång ska ansvara för att årligen uppdatera och dela ut nya häften till målgruppen och på så sätt säkerställa fortlevnaden av projektets mål - att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter för nyanlända ungdomar.

Redan innan projektet startade deltog målgruppen i pilotaktivteter efter skolan och i sommarferieverksamhet, där de har haft möjlighet att komma med tips och förslag på aktiviteter och innehåll i projektet. Projektets huvudmålgrupp, nyanlända ungdomar, är med i projektets många faser. Prova på-aktiviteterna utformas utifrån ungdomarnas egna önskemål, träffarna sker på deras villkor. Under träffar i egen regi ligger fokus ofta på ungdomarnas eget skapande och målgruppen har själva planerat, skapat och förverkligat både utställningar och filmer inom projektet. Samtidigt stöttar projektet också de ungdomar som vill utveckla sina egna idéer, träffar och evenemang.  

Under projektets första år har kontakter knutits och samarbeten etablerats med ett 30-tal organisationer runt om i Växjö. Samarbeten med myndigheter har handlat primärt om informationsutbyte och praktiska saker såsom tjänster och lokaler samt vetskap om varandras respektive aktiviteter för målgruppen. Andra samarbeten är istället ett utbyte av inspiration via digitala kanaler eller via mail. Medsökande i projektet är Gymnasieförvaltningen inom Växjö kommun.  Några samarbeten handlar om utbildning och innebär utbildningar av På ingångs deltagare. Övriga samarbeten än mer konkreta och sker genom gemensamma aktiviteter, såsom i samarbetet med Sedokan IF, Studiefrämjandet och Växjö 4H-gård. Med flera studieförbund har vi också utvecklat återkommande prova på-workshops i dans, musik och drama. Samtidigt innebär samarbetet ibland att platser frigörs för våra deltagare i vissa terminslånga kurser. I och med den första utgåvan av kuponghäftet har vi också ett etablerat samarbete med de elva deltagande föreningarna/studieförbunden, som representerar en mångfald av fritidsaktiviteter i Växjöområdet. Kultur- och fritidsförvaltningen i Växjö kommun finansierar kuponghäftet genom direktstöd och är därför också en viktig samarbetspartner.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2012 och avslutades i december 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2012 och avslutades i december 2015.

Kontakt

Ort
Växjö

Liknande projekt

  • Kompisförmedlingen

    Projektet ska bryta den frivilliga eller ofrivilliga isolering som unga personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ofta hamnar i.

  • Drömmarnas kontor

    Projektet kommer att stötta ungdomar att förverkliga samhällsnyttiga idéer. Dessa idéer kan vara allt från events och aktioner till sociala rörelser…

  • På Blodigt Allvar

    Projektet ska bryta tabu om mens och utveckla normkritiska kommunikationsverktyg som sätter ord och bild på upplevelser av mensvärk för att personer…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.