Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

På samma scen

Projektet drivs av: Stockholm Gospel / Riksföreningen Svenska Gospelverkstaden

Beskrivning av projektet

Projektet På Samma Scen vill bli en förebild för hur man kan rasera ”fördomsmurar” mellan olika elevgrupper. Projektet genomförs med skolor parvis där den ena skolan har en musikinriktning och den andra skolan utan speciell inriktning. 

Projektet ”På Samma Scen” vill utgöra en förebild för hur man kan rasera ”fördomsmurar” mellan elever i vanliga klasser och klasser med specialinriktning. Vi vill skapa ett möte genom att eleverna får genomföra ett gemensamt projekt. Vi vill bygga upp relationer och förtroende. Självkänslan hos eleverna ska stärkas. Vi vill bygga en tillåtande miljö. En miljö där det är tillåtet att ”misslyckas” (exempelvis ha svårt att hitta en stämma, att rösten ”spricker” eller att ha svårt för att dansa till musiken). En miljö där det är tillåtet att lyckas (att de olika talangerna som finns i båda grupperna får blomma och glänsa, t.ex i en rap, i vacker 4-stämmig sats, eller i ett drama) I projektet lär eleverna känna varandra bättre. Upplevelser delas. Rädslor försvinner. Drömmar stärks. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Kontakt

Ort
Kulturfyren på Skeppsholmen
Sidan uppdaterades 2020-06-02.