Till innehållet

På Spåret

Projektet drivs av: Upplands Modelljernvägs Förening

Beskrivning av projektet

Projektet ska erbjuda personer med utvecklingsstörning en meningsfylld hobby- och fritidsverksamhet genom olika sätt att tillgängliggöra modelljärnvägsbygge samt tillhörande körning av modelltåg.

Syftet med projektet är att skapa fler fritidsaktiviteter för personer med intellektuella funktionshinder samt för personer inom autismspektrat och neuropsykiatrin. Detta ska åstadkommas genom att skapa bygg-grupper där deltagare får bygga egna modelljärnvägsbanor för att sedan få möjligheten att delta i UMJ:s övriga verksamhet med en gemensamt byggd bana, utefter deltagarnas önskemål och behov. Detta ger deltagarna en grundkompetens i en ny hobby samt motverkar den isolering som vanligtvis kan ske när fritidsaktiviteter enbart är inriktade mot dessa målgrupper.

Planen är att På Spåret ska utvecklas till en utförare för daglig verksamhet år 2018 och framåt. 

Deltagarna styr tempot och innehållet i sina bygg-grupper, samt hur deras egna modelljärnvägsbanor ska se ut. På Spåret kommer dessutom att tillsätta en expertgrupp, uppbyggd av representanter från målgrupperna, för att forma hur utställandet av färdiga modelljärnvägar ska gå till så att det passar alla besökare.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

  • PraLin i förskolan

    Med fokus på barns delaktighet och inflytande utvecklar PraLin i Förskolan metoder för det praktiska likabehandlingsarbetet. Projektet ska resultera…

  • VOOV 2011

    VOOV är en ideell förening med syfte att hjälpa våldsutsatta personer att ta sig ur en våldsrelation. Nästan alla de skyddade boenden som finns i…

  • Verksamhet för flyktingbarn med, eller med risk för att utveckla, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

    Verksamhet för flyktingbarn med, eller med risk för att utveckla PTSD. Med lek,skapande och samtal får barnen mötas, och bli bemötta av vuxna.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.