Till innehållet

På Spåret

Projektet drivs av: Upplands Modelljernvägs Förening

Beskrivning av projektet

Projektet ska erbjuda personer med utvecklingsstörning en meningsfylld hobby- och fritidsverksamhet genom olika sätt att tillgängliggöra modelljärnvägsbygge samt tillhörande körning av modelltåg.

Syftet med projektet är att skapa fler fritidsaktiviteter för personer med intellektuella funktionshinder samt för personer inom autismspektrat och neuropsykiatrin. Detta ska åstadkommas genom att skapa bygg-grupper där deltagare får bygga egna modelljärnvägsbanor för att sedan få möjligheten att delta i UMJ:s övriga verksamhet med en gemensamt byggd bana, utefter deltagarnas önskemål och behov. Detta ger deltagarna en grundkompetens i en ny hobby samt motverkar den isolering som vanligtvis kan ske när fritidsaktiviteter enbart är inriktade mot dessa målgrupper.

Planen är att På Spåret ska utvecklas till en utförare för daglig verksamhet år 2018 och framåt. 

Deltagarna styr tempot och innehållet i sina bygg-grupper, samt hur deras egna modelljärnvägsbanor ska se ut. På Spåret kommer dessutom att tillsätta en expertgrupp, uppbyggd av representanter från målgrupperna, för att forma hur utställandet av färdiga modelljärnvägar ska gå till så att det passar alla besökare.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

  • Barnrätt för alla

    Barnombudet i Uppsala arbetar med att förverkliga barnkonventionen. Syftet med projektet är att alla barn ska kunna få information om sina…

  • Barnet i Pappaprogrammet - BiP

    Projektet bedrivs inom ramen för ett behandlingsprogram riktat till pappor som sökt hjälp för aggressionsproblematik.  Behandlingen är individuell…

  • Likarättsutbildning

    Projektet ska utveckla en lättillgänglig webbutbildning tillsammans med barn och unga från förskolan till gymnasiet. Utbildningen ska stärka barns…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.