Till innehållet

På tal om 6

Projektet drevs av: Föreningen Grrl Tech

Beskrivning av projektet

Utbildningsmaterial med ett normkritiskt perspektiv på sexualitet och identitet - För lärare och vuxna som jobbar med unga!

Syftet är att förebygga diskriminering och trakasserier i samhället, både genom att förbättra sexualundervisningen i högstadie- och gymnasieskolan men också genom att utbilda vuxna ungdomsledare utanför skolan i normkritiskt ledarskap i sexualitets- och identitetsfrågor. Utbildningsmaterialet ska vara ett verktyg för att skapa de meningsfulla samtal som efterlyses av både Skolverket, RFSU, RFSL och pedagogerna själva. På tal om 6 syftar till att väcka känslor, tankar och främja reflektion och diskussion.

Vi producerar 29 kortfilmer som kan ses strömmande på vår hemsidan www.patalom6.se. Hemsidan är en kunskapsbas både för lärara och ungdomsledare, att lära sig om normkritik och få verktyg att utmana begränsande normer och förebygga diskriminering och trakasserier. Påtalom6.se är på så vis ett digitalt pedagogiskt verkyg med metodmaterial och lärarhandledning med utgångspunkt i skolans läroplaner. Materialet kan användas i 26 olika skolämnen. Våra 29 kortfilmer är producerade i syfte att visas i klassrummen för högstadie- och gymnasieelever. Filmerna ska beröra åskådaren på djupet och på så vis väcka spännande samtal om normer kopplat till sexualitet och identitet.

På tal om 6 är mycket mer än vårt digitala pedagogiska verktyg. Med hjälp av vårt material kommer vi kunna jobba vidare med att utbilda lärare, rektorer och vuxna ungdomsledare i hur de kan bli normkritiska förebilder. Vi kommer erbjuda processledning och skräddarsy olika utbildningskoncept för att passa olika målgruppers förutsättningar och behov.

På tal om 6 har utformats för lärare - med lärare. Materialets ämnesbredd och tydliga koppling till läroplanen gör På tal om 6 attraktivt för just lärare och det är ett material som är efterlängtat eftersom det inte finns något liknande just nu och behovet är stort. Lärare, genusforskare och sakkunniga från Skolverket, Rfsu och Rfsl som vi har haft utbyte med, har varit mycket positiva till produktionen av det här materialet. Vi har från start valt att ha ett framträdande funktionsnedsättningsperspektiv och därför samarbetar vi också med Funkibator Ideell förening och Unga Synskadade.

Det är Grrl Tech ideell förening som driver projektet i samarbete med Funkibator Ideell förening, Rfsu Växjö, Rfsl Kronoberg, Unga Synskadade Småland Blekinge. Vi har nära kontakt med sakkunniga i sexualundervisning på Skolverket, Rfsl och Rfsu på nationell förbundsnivå. Vi samarbetar med också lärare genom referensgrupper.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2011 och avslutades i december 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2011 och avslutades i december 2014.

Kontakt

Ort
Växjö

Liknande projekt

  • Kompisförmedlingen

    Projektet ska bryta den frivilliga eller ofrivilliga isolering som unga personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ofta hamnar i.

  • På ingång (f.d. SKOL+)

    Projektet handlar om att knyta samman nyanlända ungdomar med det fritids- och föreningsliv som finns i Växjö. ​Genom en meningsfull fritid blir det…

  • Filmklubben

    Filmvisning för barn och unga i lokal samlingslokal hösten 2013

Sidan uppdaterades 2020-06-02.