Till innehållet

På väg

Projektet drivs av: Klarälvdalens Folkhögskola

Beskrivning av projektet

Målet är att utveckla en modell med yrkesförberedande kurser för personer med funktionsnedsättning.

Målet är att utveckla en modell med yrkesförberedande kurser för personer med funktionsnedsättning. Den yrkesförberedande utbildningen är uppbyggd på tre steg. I steg ett görs en individuell planläggning på var och en av deltagarnas mognad inför kommande praktik. Ämnen som ingår i utbildningen är vardagsekonomi, arbetslivskunskap, samlevnadsfrågor, nutidsorientering, drama och skapande verksamhet samt friskvård och motion. Genomgång av skyldigheter och rättigheter man har som arbetsgivare och anställd. Steg två innebär att studiebesök genomförs på företag och diskussioner kring dessa besök. Introduktion påbörjas på företaget några timmar per vecka. Det tredje steget i projektet innebär att deltagaren har hittat en lämplig praktikplats och det innebär att projektet kommer att föra diskussioner med praktikplatsen om framtida anställningsmöjligheter (t.ex. lönebidragsanställning), arbetstider m.m. Under hela projekttiden kommer projekttledaren fungera som coach ute på företagen och stöd för deltagarna när de är ute på sin praktik. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. projekttid 2 år.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2009 och avslutades i augusti 2012.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2009 och avslutades i augusti 2012.

Kontakt

Liknande projekt

  • GRYM - Gränslösa yngre möten

    GRYMs syfte är att ge alla unga människor möjlighet att vara delaktiga i samhället och ha tillgång till meningsfull sysselsättning. Få möjligheter…

  • Unga Västanå

    Projektet ska utveckla en barnteatermodell med fokus på berättande, drama, folklig dans och musik.

  • Vägen vidare

Sidan uppdaterades 2020-06-02.