Till innehållet

Pappor & deras barn

Projektet drivs av: Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission

Beskrivning av projektet

Projektet ska förbättra barns livsvillkor genom att stärka relationen mellan pappor och deras barn, i första hand ska utlandsfödda och nyanlända pappor nås.

Projektets syfte är att förbättra barns livsvillkor genom att stärka relationen mellan pappor och deras barn. Genom uppsökande verksamhet ska i första hand utlandsfödda och nyanlända pappor nås. Metoder i projektet inkluderar att utbilda manliga kulturtolkar som ska överbrygga kulturella och språkliga hinder. Projektet omfattar uppsökande verksamhet på flera platser såsom MVC/BVC, öppna förskolor och SFI-klasser. Intentionen med projektet är att skapa inkluderande mötesplatser för pappor på redan befintliga föräldraställen, ge föräldrautbildning och stöd till pappor. Dessutom erbjuds sociala aktiviteter för papporna tillsammans med deras barn. Projektet äger rum i Biskopsgården, Angered och Tynnered i Göteborg.

Efter projekttiden ska verksamheten drivas av Stadsmissionen och pappor ska inkluderas i pågående verksamhet inom öppna förskolor och familjecentraler.

Efter projektet

Projektet ledde till att fler utlandsfödda pappor känner sig delaktiga och inkluderade i samhället. De pappor som har deltagit i projektet spenderar mer tid med sina barn nu mot tidigare. 20 män med liknande erfarenheter som de pappor projektet skulle nå har utbildats till kulturtolkar. Projektet har utvecklat en utbildning för manliga kulturtolkar som ska erbjuda pappor stöd. I projektet har 20 män utbildats till kulturtolkar och 9 av dem har sedan arbetat i projektet. De har liknande bakgrund som målgruppens pappor, dvs. tidigare flyktingbakgrund och talar ett annat språk än svenska som är vanligt bland målgruppen.

Flera föräldraskapsstödgrupper/pappagrupper har genomförts, bl.a. vid sommarläger och genom samarbete med Bris. Mötesplatserna för pappor med barn som har startats i projektet har inneburit att papporna har träffat andra pappor i högre utsträckning, som de har kunnat dela kunskap och erfarenheter med. Totalt har 820 barn, 260 pappor och 90 mammor besökt och deltagit i de tre olika mötesplatsernas verksamhet och aktiviteter.

Verksamheten lever främst vidare genom de tre mötesplatser för pappor och barn som nu finns i Angered (mobil form), Frölunda och Biskopsgården. Dessa drivs av Stadsmissionen Göteborg.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2019 och avslutades i augusti 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2019 och avslutades i augusti 2022.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-01-13.