Till innehållet

Pappor & deras barn

Projektet drivs av: Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission

Beskrivning av projektet

Projektet ska förbättra barns livsvillkor genom att stärka relationen mellan pappor och deras barn, i första hand ska utlandsfödda och nyanlända pappor nås.

Projektets syfte är att förbättra barns livsvillkor genom att stärka relationen mellan pappor och deras barn. Genom uppsökande verksamhet ska i första hand utlandsfödda och nyanlända pappor nås. Metoder i projektet inkluderar att utbilda manliga kulturtolkar som ska överbrygga kulturella och språkliga hinder. Projektet omfattar uppsökande verksamhet på flera platser såsom MVC/BVC, öppna förskolor och SFI-klasser. Intentionen med projektet är att skapa inkluderande mötesplatser för pappor på redan befintliga föräldraställen, ge föräldrautbildning och stöd till pappor. Dessutom erbjuds sociala aktiviteter för papporna tillsammans med deras barn. Projektet äger rum i Biskopsgården, Angered och Tynnered i Göteborg.

Efter projekttiden ska verksamheten drivas av Stadsmissionen och pappor ska inkluderas i pågående verksamhet inom öppna förskolor och familjecentraler.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i juni 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i juni 2022.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-11-08.