Till innehållet

ParaCraft - ett liv i rörelse

Projektet drivs av: Bohuslän-Dals Parasportförbund

Beskrivning av projektet

Projektet ska stimulera vuxna personer med funktionsnedsättning till ett mera aktivt liv, ett liv i rörelse.

Projektet syftar till att stimulera vuxna personer med funktionsnedsättning till ett mera aktivt liv, ett liv i rörelse. Representanter från målgruppen får utbildning i föreningsliv på en anpassad nivå för att kunna ingå i projektets ledningsgrupp. Projektet erbjuder prova på kurser, fördjupningskurser och läger inom smide, träslöjd, keramik samt friskvård. Deltagare som finner ämnena intressanta erbjuds fortsättningskurser i sin hemkommun via Studieförbundet Vuxenskolan. Totalt medverkar sju kommuner under projekttiden. Under projekttiden tar man fram en dokumentation och en film som beskriver modellen som bl.a. sprids på en nationell konferens.

Målet är att skapa en utbildningsplattform för personer med utvecklingsstörning och blinda eller personer med synnedsättning. Inom ramen för projektet kommer en utbildningsmodell för ”ett liv i rörelse” att tas framför nationell spridning via nationella utvecklingscentra inom parasporten.

När projektet avslutas år tre och en ekonomisk förening tar över ansvaret för projektets fortlevande, är syftet att personer från målgruppen erbjuds anställning.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i april 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i april 2022.

Kontakt

Liknande projekt

  • Fakulteten

    Projektet ska ge konstnärer med intellektuell funktionsnedsättning möjligheter att fungera som pedagoger och leda workshops med barn och unga,…

  • La Bamba

    Projektet ska skapa en mötesplats där äldre personer med funktionsnedsättning erbjuds möjligheter att delta i skapande verksamhet och social samvaro…

  • Musikschlaget arrangörslyft

    Projektet ska utveckla en arrangörsutbildning av, med och för personer med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.