Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

ParaCraft - ett liv i rörelse

Projektet drivs av: Bohuslän-Dals Parasportförbund

Beskrivning av projektet

Projektet ska stimulera vuxna personer med funktionsnedsättning till ett mera aktivt liv, ett liv i rörelse.

Projektet syftar till att stimulera vuxna personer med funktionsnedsättning till ett mera aktivt liv, ett liv i rörelse. Representanter från målgruppen får utbildning i föreningsliv på en anpassad nivå för att kunna ingå i projektets ledningsgrupp. Projektet erbjuder prova på kurser, fördjupningskurser och läger inom smide, träslöjd, keramik samt friskvård. Deltagare som finner ämnena intressanta erbjuds fortsättningskurser i sin hemkommun via Studieförbundet Vuxenskolan. Totalt medverkar sju kommuner under projekttiden. Under projekttiden tar man fram en dokumentation och en film som beskriver modellen som bl.a. sprids på en nationell konferens.

Målet är att skapa en utbildningsplattform för personer med utvecklingsstörning och blinda eller personer med synnedsättning. Inom ramen för projektet kommer en utbildningsmodell för ”ett liv i rörelse” att tas framför nationell spridning via nationella utvecklingscentra inom parasporten.

När projektet avslutas år tre och en ekonomisk förening tar över ansvaret för projektets fortlevande, är syftet att personer från målgruppen erbjuds anställning.

Projektets tidstatus

93%

Projektet startade i april 2019 och avslutas i april 2022.

Projektets tidstatus

93%

Projektet startade i april 2019 och avslutas i april 2022.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.