Till innehållet

Paracykel - cykling för personer med funktionsnedsättning

Projektet drivs av: Svenska Cykelförbundet

Beskrivning av projektet

Projektet erbjuder barn och ungdomar med rörelse- och synnedsättningar möjlighet till aktivt idrotts- och fritidsliv genom att lära ut paracykling.

Målgruppen är barn och ungdomar vars funktionsnedsättning hindrar dem från att cykla på en traditionell cykelmodell. Projektet satsar på att nå cykelklubbar, skolor och lokala fritidsarrangemang som idag inte bedriver verksamhet för målgruppen men som skulle kunna bedriva paracykelverksamhet, samt organisationer som idag bedriver annan verksamhet för målgruppen. Arbetet organiseras och fortlever efter projektavslut inom ramen för en paracykelakademi som ingår i Svenska Cykelförbundet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2013 och avslutades i april 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2013 och avslutades i april 2016.

Kontakt

Ort
Stockholm - Mölndal - Falun

Liknande projekt

  • Livskraft Söderhamn

    Nio lokala föreningar i Söderhamn har gått samman för att erbjuda fler aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

  • Fitness Assistant

    Projektet ska ta fram en utbildning genom vilken personer med intellektuell funktionsnedsättning kan certifieras som assisterande personliga…

  • Inget om oss utan oss!

    Projektet ska ta vara på erfarenheter av svenskt deltagande i processen kring framtagandet av konventionen om rättigheter för personer med…

Sidan uppdaterades 2021-06-15.